Gestaltad livsmiljö 2021

14 oktober 2021 är det dags för Boverkets, Riksantikvarieämbetets, ArkDes och Statens konstråds årliga konferens om gestaltad livsmiljö! Denna gång är temat för konferensen demokrati. Målgrupper är yrkesverksamma som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer på något sätt, både tjänstepersoner och politiker.

Mer information kommer under våren!

Ta del av 2020-års konferens om Gestaltad livsmiljö på ArkDes webbplats: