Bildruta med text Gestaltad livsmiljö och demokrati

Gestaltad livsmiljö och demokrati

I år fyller demokratin i Sverige 100 år. Välkommen till en digital heldagskonferens där vi undersöker olika aspekter av demokratin i relation till gestaltad livsmiljö från teman som invånares delaktighet, föreningslivets framväxt, hur våra offentliga miljöer utvecklas, vem som påverkar vad som byggs, förändras och rivs, och representationen i det vi bevarar.

Program

Kultur- och demokratiminster Amanda Lind och Helena Bjarnegård inleder konferensen som modereras av Ann-Louise Rönestål Ek.

Huvudtalare är Helle Søholt, arkitekt, grundare och vd för Gehl Architects och Liza Fior, arkitekt och grundare av muf architecture/art. Konstnärerna Ruben Wätte och Ebba Matz och Statens konstråds Patrick Amsellem är med och tar upp utmaningar och framgångsfaktorer i skapandet av gestaltade livsmiljöer.

Läs hela programmet med hålltider på anmälningssidan för Gestaltad livsmiljö och demokrati 2021

Program och anmälan

Konferensen livestreamas och det är gratis att vara med.

Anmäl dig här till konferensen Gestaltad livsmiljö och demokrati!

Årlig konferens om Gestaltad livsmiljö

Sedan 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö. Målgruppen är personer som arbetar med hållbara gestaltade livsmiljöer, både tjänstepersoner och politiker.

Gestaltad livsmiljö 2020

Ta del av 2020 års konferens om Gestaltad livsmiljö på ArkDes webbplats: