Gestaltad livsmiljö 2020

Välkommen att delta online i en konferens om gestaltad livsmiljö med inspirerande nationella och internationella talare!

Vill du delta i dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov?

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd bjuder gemensamt in till en heldagskonferens som ger dig tillfälle att öka din kunskap och få med dig en digital verktygslåda för ditt dagliga arbete. Medverkar gör bland andra kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran och kreatörer från Helsingfors nyskapande stadsutveckling.

Programmet startar klockan 08.45 och avslutas 15.30. Under dagen kommer det att finnas tid och möjlighet att ställa frågor till alla talarna. Tid för pauser kommer att finnas.

Vi förverkligar den nationella politiken för arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. Tillsammans tar vi gestaltad livsmiljö till en ny nivå!

Gestaltad livsmiljö – Makt och möjlighet arrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och ArkDes inom ramen för det nya politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Politikområdet som går under namnet Gestaltad livsmiljö är ett delat uppdrag för myndigheterna Statens konstråd, Boverket, ArkDes och Riksantikvarieämbetet – med syfte att genom arkitektur, form, design, konst och kulturarv skapa förutsättningar för att olika instanser i samhället ska kunna bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla ska få möjlighet att påverka vår gemensamma miljö.