Save The Date

Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö – när allt ställs på sin spets 

6 oktober på ArkDes, Stockholm samt direktsänt. Konstadsfri heldagskonferens med efterföljande mingel.

Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar. Årets konferens tar upp frågor som vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer är betydelsefulla att bevara och utveckla när stora utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning, ohälsa, segregation utmanar?

Under dagen får vi en inblick i hur aktörer inom fältet tänkt och agerat när de vägt in såväl de lokala förutsättningarna liksom de stora globala utmaningarna i sina arbeten. Vad kan vi lära av varandra? Hur har arbetsprocesser sett ut, vilka verktyg har använts, vad var framgångsfaktorerna och hur blev slutresultatet? På konferensen presenteras även årets Strålkastare som uppmärksammar aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön. 

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Program publiceras inom kort.

Sedan 2020 arrangerar Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd tillsammans en årlig konferens om gestaltad livsmiljö.