Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö – när allting ställs på sin spets 

6 oktober är det dags för den årliga konferensen om Gestaltad livsmiljö, på ArkDes i Stockholm samt direktsänt. En kostnadsfri heldagskonferens med efterföljande mingel.

Konferensen arrangeras sedan 2020 av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar. Årets konferens tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när vi står inför stora världsutmaningar så som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning och segregation.

Under dagen får vi en inblick i hur aktörer inom fältet har tänkt och agerat när de vägt in såväl de lokala förutsättningarna liksom de stora globala utmaningarna i sina arbeten. Vad kan vi lära av varandra? Hur har arbetsprocesserna sett ut? Vilka verktyg har använts? Vad var framgångsfaktorerna och hur blev slutresultatet?

På konferensen presenteras även årets Strålkastare som uppmärksammar aktörer som på ett föredömligt sätt arbetar för den gestaltade livsmiljön.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Program, talare och anmälan

Det finns platser kvar för att delta digitalt – gratis!

Program och anmälan