Aerial view of area where the Marble line goes like a white line.

13 videor berättar om ny kunskap om offentlig konst

I 13 videohälsningar berättar konstnärer och forskare om de tio utvalda projekten i utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö, som genomförs i samarbete med Formas 2020–2024. Möt personerna bakom projekten och hör dem berätta om varför de vill jobba med att hitta ny kunskap om konstens roll i samhället. Vi får dessutom möta initiativtagare och jurymedlemmar som berättar varför utlysningen sjösattes och hur bedömningsarbetet har gått till.

Såväl storstad, bruksort och landsbygd som konstverk ska studeras och utvecklas i projekten som utförs av deltagare från 31 organisationer: universitet, konstnärliga verksamheter, aktiebolag samt offentliga och ideella organisationer. Kommuner från norr till söder deltar i sex av projekten. I alla projekt ingår både forskare och konstnärer som aktiva deltagare och det finns en stor bredd vad gäller konstnärliga perspektiv och uttryck. Projekten har också ett starkt konstnärligt inslag och de ska genom skapandeprocesser leda till ny kunskap och lyfta fram nya perspektiv på samhällsutmaningar. I flera fall studeras också konstnärsrollen inom Gestaltad livsmiljö.

De tio forskningsprojekten tar sig an flera perspektiv som ingår i politikområdet Gestaltad livsmiljö; till exempel stadsplanering, offentlig konst, medborgarskap, demokrati, barn, unga och äldre, hållbarhet, design, historia och hantverk. Många olika samhällsbyggande sektorer finns representerade. Här lyfts konstnärliga perspektiv och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer. Det handlar om arkitekturens, formens, designens, kulturmiljöns och konstens värde i samhällsutvecklingen.

De tio mångdisciplinära projekten beviljades finansiering om runt 40 miljoner kronor för att söka ny kunskap för fältet under fyra års tid.

Utlysningen har tillkommit på initiativ av Statens konstråd i samverkan med Formas, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Boverket.

Utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Satsningen genomförs av Formas och Statens konstråd. Den är resultatet av ett samarbete mellan forskningsrådet Formas, Statens konstråd, Boverket, Riksantikvarieämbetet och ArkDes inom politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Läs mer om utlysningen och om Formas bedömningsprocess här.

Ta del av filmerna

Här kan du se 13 filmer om utlysningen. Tolv är producerade av Sofia Curman och Samuel Lind för Statens konstråd, en av filmerna av Ricard Estay.

 

Formas och Statens konstråd berättar om utlysningen
Initiativtagare Annika Enqvist, forsknings- och programansvarig vid Statens konstråd samtalar med samarbetsparten och medinitiativtagaren Kristina Laurell, forskningssekreterare vid Formas om hur arbetet med utlysningen växt fram och varför. Film av Ricard Estay.

Videohälsning från Gestaltad livsmiljö - Formas och Statens konstråd

Vilka valdes och varför?
Forskaren Carina Listerborn, ordförande Formas bedömningsgrupp för utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö, berättar om arbetet med att bedöma ansökningarna och att välja vilka projekt som skulle få finansiering. Carina Listerborn är lektor och professor i stadsbyggnad och verksam som forskare, lärare och handledare vid Malmö universitet, samt lärarrepresentant i Universitetsstyrelsen. Hennes forskningsområden är urban socialgeografi, kritisk och feministisk urbanteori där den senaste forskningen fokuserar på intersektionella perspektiv på smart bostadsutveckling, samt om konsumtion och rasism.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Carina Listerborn

Hör medlemmen i bedömningsgruppen Jeroen Boomgaard, forskare i konsthistoria med inriktning på offentlig konst berätta om arbetet kring urvalet och hur de konstnärliga perspektiven bedömdes i ansökningarna. Jeroen Boomgaard är professor i Art and Public Space vid Gerrit Rietveld Academie och forskningsdirektör för Master Artistic Research vid Universiteit van Amsterdam han är även verksam som konstkritiker.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Jeroen Boomgaard

MASSA – nya Metoder och konstnärliga Arbetsprocesser för Systemkomplexitet omformar Stockholms Arkipelag (Stockholm)
Projektledare: Hanna Erixon Aalto. Övriga medverkande: Ania Öst, arkitekt och landskapsurbanist/KTH, Marta Bohlmark, stadsplanerare och arkitekt/KTH, Luc Pagès, konstnär/Stockholms kommun, Erik Aalto, konstnär/KTH.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Erik Aalto

Varvet runt: från unga medborgares perspektiv, via formella och informella stadsstudier, till skapandet av strategier inom fler-aktörs konstellationer och tillbaka (Stockholm)
Projektledare: Meike Schalk. Övriga medverkande: Miro Sazdic, konstnär/Konstfack, Anette Göthlund, forskare/Konstfack.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Miro Sazdic Löwstedt

Healing Heritage – Att kurera förorenade landskap och landsbygdens offentliga rum (Fengersfors bruk, Fengersfors)
Projektledare: Ylva Frid. Övriga medverkande: Cordula Bielenstein-Morich, konstnär/Not Quite, Marcus Jahnke, forskare/Rise, Kristina Mjöfors, forskare/Rise, Fredrik Fogelberg, forskare/Rise, Jenny Lööf, projektledare och kommunikation/Rise, Aikaterini Synapalou, arkitekt/Warm in the Winter.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Arkitekt: Ylva Frid

Fontänen: Ett konst-teknologiskt socialt drama (Lund)
Projektledare: Madeleine Leach, övriga medverkande: Lars-Henrik Ståhl, forskare/Lunds universitet, Mick Wilson, konstnär och forskare/Göteborgs universitet/HDK-Valand, tillförordnad chef Annie Lindberg, med flera ger stöd till projektet/Skissernas museum.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Maddie Leach

En samskapad konstnärlig gestaltnings bidrag till socialt engagemang och hållbar livsmiljö (Göteborg)
Projektledare: Maja Gunn, övriga medverkande: Synneve Dahlin Ivanoff, forskare/Göteborgs universitet, Ewa Wikström, forskare/Göteborgs universitet, Qarin Lood, forskare/Göteborgs universitet, Petra Sandberg, projektsamordnare/Vectura Fastigheter och Förvaltning AB, ännu ej anställd arkitekt/Vectura Fastigheter och Förvaltning AB samt artister som kommer att kontrakteras under projektets gång.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Maja Gunn

Lek i staden: Hackande och samslöjdande urbana interventioner (Göteborg)
Projektledare: Elena Raviola. Övriga medverkande: Johnny Friberg, designer/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Helena Hansson, designer och doktorand/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Karl-Johan Ekeroth, designer/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Liselotte van Leuween, forskare/Göteborgs universitet/HDK-Valand, Otto von Busch, konsult/nämnden för hemslöjdsfrågor, Mauricio Sagastuy, medverkande/Eco Agroferestry center, Mania Teimouri, regional rådgivare/Västra Götalandsregionen/Förvaltningen för kulturutveckling, Peter Christian Lövfold Grönfeldt, designer/KOMPAN A/S (Danmark), Nikolaj Maj Bentsen, designer/KOMPAN A/S (Danmark).

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Designer/forskare: Helena Hansson

Lek för Demokrati (Ängelholm)
Projektledare: Johanna Sjögren Duthy. Övriga medverkande: Per-Johan Dahl, forskare/Lunds universitet, Cecilia Sterner, konstnär och curator/Konstfrämjandet Skåne, Lena Jungmark, landskapsarkitekt/SLU, Pernilla Magnusson Theselius, stadsarkitekt/Ängelholms kommun.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Cecilia Sterner

Hushålla med överskott (Växjö, landsbygden i Småland, Borås)
Projektledare: Åsa Ståhl. Övriga medverkande: Svenja Keune, forskare och konstnär/Högskolan i Borås, Stephan Hruza, konstnär/Linnéuniversitetet, Mathilda Tham, forskare/Linnéuniversitet, Filippa Devos, pedagog och kommunikation/Växjö konsthall, Växjö Kommun.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär/forskare: Svenja Keune

Positioner i den offentliga konstens politiska ekonomi (Stockholm, Västerås)
Projektledare: Catharina Gabrielsson, övriga medverkande: Eva Arnqvist, konstnär, Jonathan Metzger, forskare/KTH, Anna Wignell, konstnär, curator och projektledare/Västerås stad, Per Hasselberg, konstnär/Konstfrämjandet.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Konstnär: Eva Arnqvist

Tystnaden, sorlet och bullret – ljuden som gestaltar livsmiljön (Luleå, Gällivare)
Projektledare: Arne Nykänen, övriga medverkande: Björn Hellström, forskare och konstnär/Tyréns och KTH, Felix Magnusson, konstnär/Tyréns, Ylva Preutz Papantoni, strategisk planering/Tyréns, Anette Winbland von Walter/Gällivare kommun.

Videohälsning från konstnärerna i Gestaltad livsmiljö - Arkitekt: Björn Hellström