Illustration av en ö i mitten av ett vattendrag
Arbete pågår

Future Island

I Albano i Stockholm bygger Akademiska hus nya lokaler för Stockholms universitet. I ett vattendrag i parken utanför lokalerna skapar OOZE Architects (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och konstnär Marjetica Potrč ett levande konstverk. Det består av en ö som utvecklas med årstiderna och visar på hur naturen påverkas av klimatförändringarna.

Future Island är en ö i sten om 325 kvm som berättar om klimatförändringar. Ön delas i en norrsida och en sydsida av latituden 59°21’20.32”N. Den norra sidan värms upp fem grader (med förnybar energi) i förhållande till det omgivande landskapet. På ön kommer sensorer att registrera de förändringar som händer på de båda ö-halvorna.

Future Island ska byggas av sprängsten från byggplatsen. Denna användning av natursten anspelar på platsens historia, där stora mängder sten sprängts och forslats bort. Stenen symboliserar och uttrycker det som har funnits och fortfarande finns under markytan i hela området. Stenen ska läggas på ett konstfullt och känsligt sätt; släta, runda, spetsiga, ljusa och mörka, stora och små ska spela mot varandra.

Genom att vara i konstant förändring ställer konstverket frågor om klimatförändringarnas inverkan. Future Island presenterar global uppvärmning istället för att vara ett konstverk som representerar fenomenet. Konstverket är inte forskning i sig, men tangerar genom sin utformning och sitt innehåll den forskning som bedrivs på Stockholm universitet.

Se hur Future Island växer fram på Campus Albano utanför Stockholm

Konstverket Future Island börjar ta form, hösten 2021.

Konstnärsbio

OOZE Architects bildades 2003 av Eva Pfannes and Sylvain Hartenberg. Ooze arbetar i skärningsfältet mellan konst, arkitektur och stadsutveckling. Gruppen är baserad i Rotterdam, Nederländerna. Sedan 2008 samarbetar de med konstnären, arkitekten och forskaren Marjetica Potrč. Potrč är baserad i Berlin och Ljubljana.

Fördjupad information

Forskarna Cecilia Åsberg, Katarina Larsen, Janna Holmstedt, Marietta Radomska och  Christina Fredengren på The Posthumanities Hub har skrivit en text om Future Island. Här kan du läsa texten!

Konstprogram för Albano

Tillsammans med en samrådsgrupp bestående av representanter från Akademiska Hus, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Svenska Bostäder har Statens konstråd tagit fram ett övergripande konstprogram för Campus Albano. Här kan du läsa konstprogrammet.