stor sten i glasskåp

Curiosity Cabinets: Medicinareberget

Hanna Ljunghs Curiosity Cabinets: Medicinareberget består av ett fristående monumentalt saltstenskabinett och fem mindre kabinett med mineraler integrerade i byggnaden Natriums väggar. Ljungh har inspirerats av platsen Medicinareberget. I konstverket använder hon mineraler som finns i människokroppen och som även utvinns ur mark, jord och berg för att bygga våra samhällen.

Genom att använda kuriosakabinettet som koncept har Hanna Ljungh velat föra tankarna tillbaka till en förvetenskaplig världsbild där världen inte var lika uppdelad i fakta och fantasi, naturvetenskap och magi. Med fakta som grund vill hon visa på vår samhörighet med det vi ser som icke mänskligt och i många fall icke levande och ta fasta på de oväntade kopplingarna.

I Curiosity Cabinets: Medicinareberget har Hanna Ljungh utgått från de människor (ca 3600) som  arbetar i byggnaden Natrium och de mineraler och grundämnen som finns i deras kroppar. De länkar oss människor till andra arter och material, näringskedjor, geopolitiska sammanhang och historier.

Det stora saltkabinettet Curiosity Cabinet (Salt/Natrium 360 kg): Shifting Continents är en självformande skulptur i ständig förändring. Den består från början av en 360 kilo tung saltsten. Varje dag droppar sötvatten på stenen som sakta löser upp den. På så sätt bildas en mättad saltlösning. Ur saltlösningen kommer det löpa trådar där det under cirka 30 till 40 år kommer att bildas saltkristaller. Konstverket blir ett långsamt experiment som knyter an till byggnadens verksamhet av kunskap och forskning i ständig förändring.

De mindre inbyggda kabinetten består även de av samma mängd mineral som människorna i byggnaden Natrium. Mineralerna är järn, kisel, koppar, guld och litium. De är viktiga byggstenar i oss men är minst lika viktiga byggstenar i den globala ekonomin, samhället och formar våra idéer om framtiden. Konstnären vill även i dessa kabinett ställa frågor om mineralerna och hur synen på och användandet av dem kan komma att förändras över tid.

Konstnärsbiografi Hanna Ljungh

Hanna Ljungh (f. 1974) arbetar med film, fotografi, skulptur och installation. Hon bor och arbetar i Stockholm. Ljungh har en utbildning från Parsons School of Design, New York och Konstfack, Stockholm. Hennes verk har visats på: Kunsthall Trondheim; Kristianstads Konsthall; Studio Hippolyte och HIAP, Helsingfors; Svenska kulturinstitutet, Paris; Kumho Museum of Art, Seoul; Moderna Museet, Malmö. Hennes verk ingår i flera offentliga och privata samlingar.

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Natrium sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.