På en gräsmatta står en paviljong som ser ut som en stor rosa keps.

Kepsen

Med dansplatsen Kepsen får Mix Dancers verksamhet ett lika användbart som synligt utropstecken i miljön.

Konst händers projekt i Råslätt kretsar kring dansgruppen och dansakademin Mix Dancers, som är en betydelsefull och positiv kraft i lokalsamhället. Frågorna som lyfts handlar om hur man stärker och lyfter fram ideella initiativ i civilsamhället, vilka som får ta plats i våra gemensamma rum och hur dessa rum formges

Ett av svaren är filmen In Purple, som har arbetats fram av konstnären Johanna Billing i ett sökande samarbete med Mix Dancers. Ett annat är utomhusscenen Kepsen, som har arbetats fram av konst- och arkitekturgruppen MYCKET.

MYCKET har i Råslätt sökt efter ett sätt att manifestera och synliggöra en viktig verksamhet i miljön.I MYCKET:s arbete är formerna för hur skissandet och byggandet går till minst lika viktiga som det som sedan fysiskt byggs. I Råslätt har flera av Mix Dancers medlemmar haft en central roll i utvecklingen av förslaget, genom fullskaletest på plats i form av dans samt bygg- och målarworkshoppar, och genom en delaktighet i det konkreta skissandet.

Tillsammans med de unga kvinnorna i Mix Dancers har MYCKET skapat Kepsen, en mångsidig och visuellt slagkraftig plats där dansen kan synas, verka och bjuda in. Det kepsformade kupoltaket refererar till den estetik som präglar dansgruppens verksamhet och ger byggnaden en tydlig och igenkännbar identitet.

Genom enkla förändringar i ljussättning och ljudbild kan dansplatsen fungera både som utåtriktad scen och en intimare övningsplats. MYCKET har själva beskrivit målsättningen som ”en plats i rampljuset, utanför källarens väggar, där dans, musik och häng kan ske”.

Kepsen är på en gång ett monument över den ideella aktivismens stora betydelse och en funktionell plats för fest och möten.

Om Råslätt

Bostadsområdet Råslätt ligger strax söder om centrala Jönköping och är uppdelat i två delar med centrum i mitten. Flerfamiljshusen har sex till åtta våningar och stod klara i början av 1970-talet. Gröna ytor och bilfria gator präglar området.

Verksamheter och föreningslivet i Råslätt omfattar bland andra; Familjecentralen, Stadsgårdens ungdomsverksamhet, Underground/RFG, Råslätt Sportklubb, Somaliska Föreningen, Mix Dancers, Unga Örnar Råslätt och studiecirklar i samarbete med ABF. Kommunala bostadsbolaget Vätterhem är en aktiv aktör i Råslätt.

Här kan du se en film från en dag vid Kepsen i Råslätt, Jönköping. Workshop med konst- och arkitekturgruppen MYCKET.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Råslätt, Jönköping, Sverige