HUR

Konstnär: roxy farhat Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Roxy Farhat, konstnär, filmskapare och musikvideoregissör har samarbetat med HUR, en grupp unga i åldrarna 16–25 år, som genom att själva försöka agera förebilder arbetar aktivt för att skapa ett bra samhälle. För sig själva, andra ungdomar och alla andra som bor i Holma, Malmö och världen.

Om HUR

HUR klargjorde redan i sin ansökan om samarbete inom ramen för Konst händer att det var centralt för dem att själva leda arbetet. Tillsammans med Roxy Farhat har de skapat en konstnärlig dokumentär om sin vardag, drivkraft och övertygelse om att alla är stjärnor. Det gäller bara att hitta inom vad.

De blev tidigt överens om formen: En konstnärlig dokumentärfilm av, om och tillsammans med ungdomarna och deras familjer. Hur vägen dit skulle se ut, och besluten om vilka som skulle medverka, vilka berättelser som var viktigast och hur de skulle gestaltas diskuterades löpande fram gemensamt under hela processen. Resultatet har blivit en film som lika rakt som ömsint skildrar en vardag i Holma, och som bär prägel av den kärlek som genomsyrar HUR:s arbete, där en grundsyn är att alla barn och unga är stjärnor. Yehia ”Zako” Zakaria har genom orden hittat hem i poesin och läser i en scen sitt verk ”Kom du ihåg den där tiden när vi var små när vi trodde att gul och blå var färger för två. När vi trodde att vem som helst hade rätt att vara svensk, oavsett om din mor eller far var utländsk”. Bildspråket är dokumentärt men ger också plats för drömmar, fantasi och poesi.

Filmen hade världspremiär i september 2017 vid festivalen Nordic Matters i London och visades för skolklasser från hela Malmö på Malmö konstmuseum under hösten och vintern 2017/2018.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta hit

Holma, Malmö