Tiggandets kör och Givandets kör

I Tiggandets kör deltar människor som brukar tigga på gatorna och i Givandets kör deltar människor som brukar ge till dem som tigger. I Cecilia Parsbergs videoverk uttrycker de båda körerna sina känslor i ordlös sång.

I ett försök att bryta igenom de sociala barriärer som språk inte lyckas överkomma sjunger Tiggandets kör och Givandets kör utan ord. Med sina egna individuella röster såväl som med sin kollektiva kör-röst försöker de sjunga de känslor som finns mellan dessa tiggande och givande människor. De använder råa röster, kroppsrörelser och ansiktsuttryck för att ge känslorna en form i en strävan efter ordlös kommunikation.

 

Tiggandet är en uppmaning till social interaktion.

På gatan verkar hindren vara både känslomässiga och språkliga. Ofta vill båda parter kommunicera mer, men lyckas inte. Dessutom finns det kulturella koder i spelet mellan de som tigger och de som ger eller inte ger. Tiggandet är en uppmaning till social interaktion. Vare sig givaren interagerar socialt eller inte med den tiggande människan på gatan så blir givaren involverad i det asymmetriska värdesystemet i Europa. Dessa transaktioner och interaktioner pågår mellan, och ofta mittemot, varandra. Därför står Tiggandets kör och Givandets kör i likadana köruppställningar – i en symmetrisk struktur. Under inspelningen stod körerna på cirka fem meters avstånd från varandra och de visas upp på samma sätt – som projektioner mittemot varandra. Åskådaren kliver in mellanrummet mellan filmdukarna och bidrar till en tredimensionell gestaltning.

Medverkande:
Tiggandets kör: Laurentiu, Catalin, Gabi, Marian, Marin, Aurel, Nikolai, Florino, Augustina, Ana (den äldre), Ana (den yngre), Margareta, Ileana.
Givandets kör: Jon, Erik, Maja, Samuel, Frej, Gunilla, Kia, Leila, Catharina, Håkan, Jennifer.

Produktion:
Kördirigenter och ljud: Next Stop: Horizon/Jenny Roos och Pär Hagström. Kamera B-kör: Erik Pauser. Kamera G-kör: Lars Siltberg. Tolk: Carmen Condruz. Klipp/film: Kristina Meiton.
Klipp/ljud: Pär Hagström. Regissör och producent: Cecilia Parsberg.
Inspelad i Jacobssonteatern, Artisten, Göteborgs universitet.

 

Om Cecilia Parsberg

Cecilia Parsberg är filosofie doktor i Fine Arts in Visual Arts vid Lunds universitet och Umeå universitet.

Parsbergs arbete är kontextuellt, relationellt, performativt, politiskt informerat och formulerar en konstnärlig syn på utmaningar som också är existentiella, politiska och estetiska.

En form av deltagande performance är involverad i produktionsprocessen på ett eller annat sätt – och syftar till att generera bilder som sedan presenteras för en publik. Hennes projekt är för det mesta tydligt placerade i tid och rum och utvecklade i relation till den offentliga debatten. De flesta av Parsbergs arbeten presenteras som utställningar i offentliga konstutrymmen och inkluderar ofta en paneldiskussion med lokala politiker och aktivister.
Doktorsavhandling i Fine Arts: How do you become a successful beggar in Sweden? An inquiry into the images of begging and giving in Sweden 2011–2016. Doktorsavhandlingen, som består av nio textkapitel och sex scenarier, är på svenska och engelska.