Tiggandets kör och Givandets kör

Konstnär: cecilia parsberg Kategorier: Tillfällig konst Ort:

I Tiggandets kör deltar människor som brukar tigga på gatorna och i Givandets kör deltar människor som brukar ge till dem som tigger. I Cecilia Parsbergs videoverk uttrycker de båda körerna sina känslor i ordlös sång.

I ett försök att bryta igenom de sociala barriärer som språk inte lyckas överkomma sjunger Tiggandets kör och Givandets kör utan ord. Med sina egna individuella röster såväl som med sin kollektiva kör-röst försöker de sjunga de känslor som finns mellan dessa tiggande och givande människor. De använder råa röster, kroppsrörelser och ansiktsuttryck för att ge känslorna en form i en strävan efter ordlös kommunikation.

På gatan verkar hindren vara både känslomässiga och språkliga. Ofta vill båda parter kommunicera mer, men lyckas inte. Dessutom finns det kulturella koder i spelet mellan de som tigger och de som ger eller inte ger. Tiggandet är en uppmaning till social interaktion. Vare sig givaren interagerar socialt eller inte med den tiggande människan på gatan så blir givaren involverad i det asymmetriska värdesystemet i Europa. Dessa transaktioner och interaktioner pågår mellan, och ofta mittemot, varandra. Därför står Tiggandets kör och Givandets kör i likadana köruppställningar – i en symmetrisk struktur. Under inspelningen stod körerna på cirka fem meters avstånd från varandra och de visas upp på samma sätt – som projektioner mittemot varandra. Åskådaren kliver in mellanrummet mellan filmdukarna och bidrar till en tredimensionell gestaltning.

Medverkande:
Tiggandets kör: Laurentiu, Catalin, Gabi, Marian, Marin, Aurel, Nikolai, Florino, Augustina, Ana (den äldre), Ana (den yngre), Margareta, Ileana.
Givandets kör: Jon, Erik, Maja, Samuel, Frej, Gunilla, Kia, Leila, Catharina, Håkan, Jennifer.

Produktion: 
Kördirigenter och ljud: Next Stop: Horizon/Jenny Roos och Pär Hagström. Kamera B-kör: Erik Pauser. Kamera G-kör: Lars Siltberg. Tolk: Carmen Condruz. Klipp/film: Kristina Meiton.
Klipp/ljud: Pär Hagström. Regissör och producent: Cecilia Parsberg.
Inspelad i Jacobssonteatern, Artisten, Göteborgs universitet.

Läs mer om projektet här