Choreographies of the Social

Under två veckor i augusti 2019, i samband med Stockholms Kulturfestival, visades ett brett utbud av konst i tekniker som installation, video, performance, ljud, upplevelser, teater och en konferens.

Choreographies of the Social utforskade de föränderliga sociala relationerna. Projektets utgångspunkt var konstnärliga och aktivistiska praktiker som undersökte hur vi förhåller oss till varandra och till omvärlden. Konstverken tog fäste på vår tids sociala spänningar och globala dynamik.

Choreographies of the Social presenterade nya verk av Jonas Staal, Shilpa Gupta, The Bridge Radio, MYCKET och Public Movement, såväl som existerande verk av Ingela Ihrman & Maja Salomonsson, Klas Eriksson, Molly Haslund och Cecilia Parsberg.

När: 13–25 augusti 2019
Var: Runt om i Stockholm, bland annat på Stockholms kulturfestival.


Choreographies of the Social i Stockholm 13–25 augusti 2019