Choreographies of the Social äger rum i Stockholm

Curator

Edi Muka

Email 08-440 12 92

Under två veckor i augusti 2019 får stockholmarna möjlighet att uppleva ett antal konstprojekt på offentliga platser i staden. Nio konstnärer och konstnärskollektiv genomför konstnärliga ingrepp i tekniker som installation, video, performance, ljud, deltagande, teater och till och med en kongress. Med utgångspunkt i Choreographies of the Social utforskar projektet relationer och kopplingar där olika former av det sociala förekommer, hur vi – människor och icke-människor – förhåller oss till varandra och hur genom sådana processer vi skapar mening och formar vår omgivning. De inbjudna konstnärerna utvecklar rum för nya allianser och belyser det ömsesidiga beroendet mellan individen och gruppen.

Choreographies of the Social äger rum i Stockholm