Our movements are loud

Konstnär: the bridge radio Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Den experimentella radiopjäsen Our movements are loud är producerad kollektivt av personer med och utan danskt medborgarskap. De är kopplade till varandra genom sina erfarenheter av asylsystemet i Danmark.

Hos The Bridge Radio är processen med att arbeta kollektivt både ett verktyg och ett tema. Ljudinstallationen består av olika perspektiv, positioner och röster som sammanfaller i en berättelse om kamp mot utvisning. Dessa sammanvävda historier äger rum i ett imaginärt scenario och är berättade av aktivister som arbetar inom och utanför asyllägren.

I sitt arbete riktar sig The Bridge Radio till de rasistiska strukturerna de upplever inom ”Fästningen Europa”. Genom att fokusera på livet i asyllägerna – den verkliga materialiseringen av ovannämnda strukturer – avslöjar de hur segregering mellan människor med och utan europeiskt medborgarskap, med och utan rättigheter och privilegier, är uppbyggt och upprätthålls. Genom verket vill de synliggöra den dagliga kampen för människor som utsätts för denna politik. The Bridge Radio analyserar hur medier representerar motståndsbeteenden och uppmuntra oss att tänka på hur man bygger kollektiva strategier för att bryta förtryckande strukturer. Deras sociala kamper och strategier utgår ifrån en icke-vit maktposition.

Berättelserna i radiopjäsen bygger på verkliga händelser som har ägt rum i asylläger, på flygplan och i större protester som The Bridge Radio och deras nätverk har deltagit i.

Processen med verket inleddes med en workshop i skrivande och radiodrama med författaren Athena Farrokhzad, regissören Saga Gärde och ljuddesigner Arash Pandi.

Författare och medverkande:
Laila, Serafin, Cedric, Barly, Kirstine, Arash, Nanna, Arendse, Shakira, Fayeza, Carina, Nanna, Kathrine and Allan.

Ljudinspelning från The Bridge Radios arkiv: Citat av Audre Lorde, Toussaint L’Ouverture, Nicholas De Genova and Bertolt Brecht.

Radiodrama workshop: Athena Farrokhzad och Saga Gärde.
Inspelning och klippning: The Bridge Radio
Ljudansvarig: Arash Pandi