Logga formad som två broar med text the bridge radio

Our movements are loud

Den experimentella radiopjäsen Our movements are loud är producerad kollektivt av personer med och utan danskt medborgarskap. De är kopplade till varandra genom sina erfarenheter av asylsystemet i Danmark.

Hos The Bridge Radio är processen med att arbeta kollektivt både ett verktyg och ett tema. Ljudinstallationen består av olika perspektiv, positioner och röster som sammanfaller i en berättelse om kamp mot utvisning. Dessa sammanvävda historier äger rum i ett imaginärt scenario och är berättade av aktivister som arbetar inom och utanför asyllägren.

 

Genom verket vill de synliggöra den dagliga kampen för människor som utsätts för denna politik.

I sitt arbete riktar sig The Bridge Radio till de rasistiska strukturerna de upplever inom ”Fästningen Europa”. Genom att fokusera på livet i asyllägerna – den verkliga materialiseringen av ovannämnda strukturer – avslöjar de hur segregering mellan människor med och utan europeiskt medborgarskap, med och utan rättigheter och privilegier, är uppbyggt och upprätthålls. Genom verket vill de synliggöra den dagliga kampen för människor som utsätts för denna politik. The Bridge Radio analyserar hur medier representerar motståndsbeteenden och uppmuntra oss att tänka på hur man bygger kollektiva strategier för att bryta förtryckande strukturer. Deras sociala kamper och strategier utgår ifrån en icke-vit maktposition.

Berättelserna i radiopjäsen bygger på verkliga händelser som har ägt rum i asylläger, på flygplan och i större protester som The Bridge Radio och deras nätverk har deltagit i.

Processen med verket inleddes med en workshop i skrivande och radiodrama med författaren Athena Farrokhzad, regissören Saga Gärde och ljuddesigner Arash Pandi.

Författare och medverkande: Laila, Serafin, Cedric, Barly, Kirstine, Arash, Nanna, Arendse, Shakira, Fayeza, Carina, Nanna, Kathrine and Allan.

Ljudinspelning från The Bridge Radios arkiv: Citat av Audre Lorde, Toussaint L’Ouverture, Nicholas De Genova and Bertolt Brecht.

Radiodrama workshop: Athena Farrokhzad och Saga Gärde.
Inspelning och klippning: The Bridge Radio
Ljudansvarig: Arash Pandi

Om The Bridge Radio

The Bridge Radio är ett oberoende radioprojekt som producerar radio om migration, asyl och människors rörelser, skapat av migranter och icke-migranter. Med en kritisk hållning till den dominerande diskursen om asyl och migration siktar The Bridge Radio på att dela information om den nuvarande utvecklingen rörande asyl och migration. De strävar efter att sprida historier om motstånd och kamp för fri rörlighet.

 

Idag är gränser och migrationsfrågor synliga i den offentliga debatten, men det presenteras sällan ur perspektivet hos dem som själva tar resan eller upplever asylsystemet.

The Bridge Radio startade 2015 som en protest mot den repressiva migrationsregimen i EU. Idag är gränser och migrationsfrågor synliga i den offentliga debatten, men det presenteras sällan ur perspektivet hos dem som själva tar resan eller upplever asylsystemet.

Utställningar med The Bridge Radio: Economy of Migrant Labor – for the Right to Work, 2018 soloutställning på CAMP, (Center for Art on Migration Politics), Utställning och residens på Marabouparken Konsthall 2017, Stockholm, The Bridge Radio på Roskilde Festival 2017, curerat av CAMP (Center for Art on Migration Politics), ‘Captured Outside 2’ 2017 på utställningen Migration Politics: Three CAMP exhibitions på SMK Statens Museum for Kunst Köpenhamn curaterat av CAMP (Center for Art on Migration Politics).