Vi förändrar varandra

Konstnär: shilpa gupta Kategorier: Tillfällig konst Ort:

Vi förändrar varandra är en ny monumental ljusinstallation av Shilpa Gupta. Det är ett verk som väcker frågor om sammanhållning och sammanslagning av kulturer, och visar den oundvikliga förvandling och upplösning som sker när två kulturer möts.

Shilpa Gupta översätter meningen We change each other till svenska, samiska och arabiska och belyser med sin poetiska användning av språket historiska och samtida förkastningslinjer och språkets hegemoniska roll. I en alltmer polariserad värld med stora folkomflyttningar, tänds endast ett av de sammanflätade språken åt gången för att påminna betraktaren att se ”de andra”. Konstnären utforskar förändringen i relationer, vare sig den sker mellan personer, över generationsgränser eller uppstår på grund av religiösa, politiska eller genusmässiga uppdelningar.

Installationen är framtagen på uppdrag av Statens konstråd. Verket visades vid Logårdstrappan på Skeppsbron i Stockholm under Kulturfestivalen i augusti. Därefter får den sin slutliga placering vid en ny polisstation i Rinkeby utanför Stockholm.