Vi förändrar varandra

Vi förändrar varandra är en ny monumental ljusinstallation av Shilpa Gupta. Det är ett verk som väcker frågor om sammanhållning och sammanslagning av kulturer, och visar den oundvikliga förvandling och upplösning som sker när två kulturer möts.

Shilpa Gupta översätter meningen We change each other till svenska, samiska och arabiska och belyser med sin poetiska användning av språket historiska och samtida förkastningslinjer och språkets hegemoniska roll. I en alltmer polariserad värld med stora folkomflyttningar, tänds endast ett av de sammanflätade språken åt gången för att påminna betraktaren att se ”de andra”. Konstnären utforskar förändringen i relationer, vare sig den sker mellan personer, över generationsgränser eller uppstår på grund av religiösa, politiska eller genusmässiga uppdelningar.

 

Genom att skapa situationer som aktivt involverar åskådaren förändrar Gupta konstens huvudsakliga status från objektbaserad vara till deltagande erfarenhet.

Installationen är framtagen på uppdrag av Statens konstråd. Verket visades vid Logårdstrappan på Skeppsbron i Stockholm under Kulturfestivalen i augusti. Därefter får den sin slutliga placering vid en ny polisstation i Rinkeby utanför Stockholm.

Om Shilpa Gupta

Shilpa Gupta är en konstnär från Mumbai född 1976. Hon tog en BFA i skulptur från Sir J. J. School of Fine Arts i Mumbai 1997. Gupta är intresserad av perception och hur vi överför och förstår information. Hennes arbetssätt omfattar funna objekt som hon manipulerar, video, interaktiva datorbaserade installationer och performance. Guptas arbeten ägnar sig ofta åt TV och dess konstanta meningsflöde. Genom att skapa situationer som aktivt involverar åskådaren förändrar Gupta konstens huvudsakliga status från objektbaserad vara till deltagande erfarenhet.

De senaste soloutställningarna är Altered Inheritances: Home is a Foreign Place, ett solo för två personer med Zarina Hashmi Ishara på Art Foundation, Alserkal Avenue (Dubai), While I Begin, 2018 på Voorlinden Museum och Gardens (Wassenaar), For, in your tongue I cannot fit, 2018 Yarat Contemporary Art Center (Baku) och Shilpa Gupta på Galeria Continua (Sangigimano).