Who are ya?!

Perfomanceverket Who are ya?! av Klas Eriksson fokuserar på tillfällighet, arkitektur och kollektivitet. 120 deltagare kommer på en given signal att tända bengaliska eldar. Bron de står på blir en tillfällig skulptur i det offentliga rummet.

 Om Who are ya?!

Klas Eriksson är intresserad av strukturer som rör makt, kontroll och begränsningar. Med utgångspunkt i en undersökning av masskultur och med hjälp av olika strategier materialiseras hans praktik via tekniker som performance, video, foto, måleri, text och skulptur.

För Choreographies of the Social återskapar Klas Eriksson ”Who are ya?!”, en performance från 2011. På en given signal tänder deltagare bengaliska eldar som brukar användas på fotbollsläktare. När eldarna brunnit ut och platsen åter sjunker in i mörkret fylls luften av ett kollektivt rop: Who are ya?!

På en given signal tänder deltagare bengaliska eldar som brukar användas på fotbollsläktare.

Verket är platsspecifikt och aktiveras alltid i dialog med en specifik arkitektur, i det här fallet en bro. Det kan betraktas som en tillfällig skulptur i det offentliga rummet, som ställer en uppriktig fråga på ett kollektivt sätt. Konstnären avser skapa en kommunikativ omedelbarhet som är både visuellt och konceptuellt nyskapande.

 

Om Klas Eriksson

Klas Eriksson (f.1976) utexaminerades från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2010. Sedan dess har han haft soloutställningar på Göteborgs Konsthall (2017), Prosjektrum Norrmans, Stavanger (2015) och Kalmar Konstmuseum (2013). Han har också deltagit i ett stort antal grupputställningar i Sverige och internationellt. Klas Eriksson verk är representerade på museer, offentliga institutioner, inom privata samlingar, Statens Konstråd, Göteborg Konst och i offentliga arbeten.