Om Brytningstider – extrakt ur en framtida historia

Under två veckor i slutet av november 2017 möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.

Brytningstider är den avslutande delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring som sedan 2015 ägt rum på olika platser i landet.

I Luleå är tematiska utgångspunkten ”utvinning” och hur denna värdeskapande aktivitet utvecklats från gruvdrift till dataanalys. Gruvdriftens materialitet och det osynliga flödet av data har mer gemensamt än många tror. Både datanätverken och basindustrierna är beroende av enorma mängder energi, och tillverkningen av datorernas hårdvara sker med metaller som utvinns genom gruvdrift. I takt med att vår egen planet töms på resurser siktar industrin mot andra himlakroppar för framtida gruvprospektering. Utvinningen flyttar också in i våra egna kroppar och sociala nätverk. Den stora mängden data vi lämnar efter oss på nätet återanvänds av kommersiella företag och de mest intima aspekterna av våra liv blir till handelsvaror. Skapar den tekniska utvecklingen nya förutsättningar för liv eller kommer jorden och människan till slut att utarmas?

Öppettider för Brytningstider

Notera att verken har olika öppettider. Du hittar all information under respektive plats. Utställningen pågår 15 november till 3 december, 2017.