Stillbild ur verket.

My Pictures of You

My pictures of you (2017) av Lisa Tan är en del av utställningen Brytningstider. Hon spekulerar i hur bilder från Mars kan tänkas vara Jordens dödsmask, fångade miljarder år från idag, men bevittnade i nuet. I bildgalleriet visas stillbilder ur verket av Lisa Tan.

Om My pictures of you

Konstnären Lisa Tan utforskar fotografier tagna från NASA-expeditioner, i vilka Mars topografi känns bekant: uttorkade sjöbottnar, böljande sanddyner, och en horisont som skulle kunna vara vår egen. Medan Tan jämför och sammanblandar Jorden och Mars testar hon sina poetiska spekulationer mot den vetenskapsman som ansvarar för tekniken för att mäta vatten, jord och atmosfär på Marsexpeditionerna. Videons ljudspår kommer från en bilresa som konstnären gjorde för att filma det ökenlandskap i sydvästra USA där hon själv växte upp. Videons bilder analyseras i relation till Roland Barthes Camera Lucida, en inflytelserik text om fotografi centrerad kring en bild av författarens bortgångna mor som barn. Trots videons nedstämda poesi, förvandlar den sin egen pessimism till ett bekräftande kärleksbrev till jorden.

Under decennierna efter kriget byggdes ett stort antal varmbadhus runt om i landet. Pontusbadet uppfördes 1957 och var då ett av Sveriges modernaste.  Efterkrigstidens energikrävande industrier och välfärdsbyggande möjliggjordes till stor del av utbyggnaden av vattenkraften. Denna storskaliga elproduktion är lika avgörande för lönsamheten hos dagens serverhallar som de är för gruvnäringen.

På Pontusbadet visas konstverk av Eva Stina Sandling och Lisa Tan som på olika sätt utgår från tankar om vatten. Deras personliga reflektioner framhäver vattnet som livgivande element – på jorden liksom i andra delar av universum.

Om Lisa Tan

Lisa Tan arbetar mestadels med video, fotografi och installation. Hon flätar samman litterära, historiska och personliga referenser för att undersöka de komplexa relationerna mellan språk, bild och upplevelse. Lisa Tan har medverkat i flertalet internationella utställningar, hon är född 1973 i New York och bor i Stockholm.

Tid och plats

PONTUSBADET, BASTUGATAN 6
Pontusbadet håller stängt 17 november för renovering.

Brytningstider

– EXTRAKT UR EN FRAMTIDA HISTORIA

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.
Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017