Stillbild ur verket. Himmel hav, skog och svart industrirök

Att använda landskap

Att använda landskap (2016–2017)  av Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter är en del av utställningen Brytningstider. Verket är en del av konstnärernas pågående undersökning av det öppna dagbrottet Aitik i Sakajärvi. I bildgalleriet stillbilder ur verket av Anja Örn, Tomas Örn och Fanny Carinasdotter.

Om Att använda landskap

Konstverket samlar röster som på olika sätt är kopplade till gruvan. Kunskap, känslor, ekonomi och natur möts och nöts mot varandra i det dramatiska landskapet. Rösterna är bland annat hämtade från intervjuer, nyhetsartiklar, Bolidens informationsmaterial och Sakajärvibornas brev till gruvbolaget. I stället för att följa en enda berättelse med bestämd utgång låter konstnärerna de många rösterna förbli motstridiga och mångbottnade.

Om konstnärerna

Fanny Carinasdotter
I sitt konstnärskap utforskar Fanny Carinasdotter de mellanrum som uppstår när människan gör intrång i landskapet och de spår vi lämnar efter oss. Hon arbetar med en dokumentär känsla i fotografi som hon kombinerar med intervjuer och arkivmaterial. Fanny Carinasdotter har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1978 och bor i Umeå.

Tomas Örn
Tomas Örn intresserar sig för hur maktordningen över det offentliga rummet skapas, hur det utmanas av subkulturer och medborgarprotester. Han arbetar med betydelsen av platser ur ett kulturhistoriskt och konstnärligt perspektiv. Tomas Örn har en bakgrund som bebyggelseantikvarie, han föreläser om graffitti och är doktorand på Luleå tekniska universitet. Han är född 1976 och bor i Luleå.

Anja Örn
Anja Örn intresserar sig för platsers olika grad av offentlighet. Genom skulpturala former gör hon ingrepp i naturen och utmanar gränsen mellan industri och landskap. Anja Örn startade upp och driver Galleri Syster i Luleå och har medverkat i flera utställningar i Sverige och internationellt. Hon är född 1972 och bor i Luleå.

Tid och plats

Måndag – lördag kl. 11-19

Verken visas i två containrar placerade där Storgatan möter Smedjegatan

Brytningstider

– EXTRAKT UR EN FRAMTIDA HISTORIA

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.

Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017