Vattenfalls Tavla

Vattenfalls Tavla (1985) av Eva Stina Sandling är en del av utställningen Brytningstider. På Pontusbadet visas även hennes vävar Mormors händer (1982) och Mormor tvättar mamma tittar på (1982). Foto i bildgalleriet: Gunnar Fogelvik.

Om Vattenfalls Tavla

Väven Vattenfalls Tavla, av Eva Stina Sandling, visar Porsi kraftstation i Voullerim som började byggas samma år som Pontusbadet öppnade. De andra vävarna skildrar älven längre tillbaka i tiden, innan kraftverken, då den var en del av det dagliga livet. Tillsammans visar de samhällets förändrade relation till älven, från besjälad livsådra till infrastruktur för industriell produktion.

Under decennierna efter kriget byggdes ett stort antal varmbadhus runt om i landet. Pontusbadet uppfördes 1957 och var då ett av Sveriges modernaste. Efterkrigstidens energikrävande industrier och välfärdsbyggande möjliggjordes till stor del av utbyggnaden av vattenkraften. Denna storskaliga elproduktion är lika avgörande för lönsamheten hos dagens serverhallar som de är för gruvnäringen.

På Pontusbadet visas konstverk av Eva Stina Sandling och Lisa Tan som på olika sätt utgår från tankar om vatten. Deras personliga reflektioner framhäver vattnet som livgivande element – på jorden liksom i andra delar av universum.

Om Eva Stina Sandling

Eva Stina Sandling använder sig av olika material och tekniker som ofta får möta varandra. Frågor om naturens utsatthet i relation till människans råvaruutvinning står i centrum, aktuella problemställningar i det lokala sträcker sig ofta till större globala sammanhang. Eva Stina Sandling har medverkat i utställningar i Sverige och internationellt, är född 1950 och bor i Porsi.

Tid och plats

PONTUSBADET, BASTUGATAN 6
Pontusbadet håller stängt 17 november för renovering.

Brytningstider

– EXTRAKT UR EN FRAMTIDA HISTORIA

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.
Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017