Bild på verket colocation, time displacement av Yuri Pattison. Bild på en skärm uppsatt i gamla posthuset i Luleå.

colocation, time displacement

Verket colocation, time displacement (2014) av Yuri Pattison är en del av utställningen Brytningstider. Verket är inspelat på datacentret Bahnhof i Stockholm, inhyst i ett av civilförsvarets före detta skyddsrum utrustat för en potentiell kärnvapenattack. I bildgalleriet stillbilder ur verket av Yuri Pattison.

Om colocation, time displacement

Yuri Pattisons kameraåkningar genom den folktomma serverhallen åtföljs av en chatlogg från Internets barndom. I den framträder en person som hävdar att han rest tillbaka till nuet från framtiden för att försöka ändra historiens gång. I mötet mellan det gamla posthusets arkitektur och Pattisons bilder av dagens digitala infrastruktur läggs två epokers estetik över varandra och digitaliseringens genomgripande samhällsförändring gestaltas. Samtidigt påminner chatloggen om en era då Internet ansågs kunna möjliggöra ett helt nytt samhälle, präglat av ett fritt flöde av information. I dag ser verkligheten annorlunda ut: Internet domineras av Google, Facebook och Twitter, och de spår vi dagligen lämnar efter oss på nätet utvinns och säljs vidare i vinstdrivande syfte.

Om Yuri Pattison

Yuri Pattison arbetar främst med digital media, video och skulptur. Den nya teknologins närvaro i vår samtid, som alltmer påverkar både hur och var vi lever och arbetar, är något han undersöker i sitt konstnärskap. Hur våra beteenden påverkas av teknologins utveckling, hur delande och transparens uttrycker sig på nätet, men även i den moderna i arkitekturen och i våra arbetslandskap, är frågor som tar form i hans gestaltningar. Yuri Pattison har medverkat i en rad internationella sammanhang. Han föddes 1986 och bor i London.

Tid och plats

STORGATAN 53

Tisdag och lördag kl. 12-13, samt fredag kl. 17-18

Längd: 18 minuter, kontinuerlig loop.

Brytningstider

– EXTRAKT UR EN FRAMTIDA HISTORIA

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.
Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017