colocation, time displacement

Konstnär: yuri pattison Kategorier: Tillfällig konst

Verket colocation, time displacement (2014) av Yuri Pattison är en del av utställningen Brytningstider. Verket är inspelat på datacentret Bahnhof i Stockholm, inhyst i ett av civilförsvarets före detta skyddsrum utrustat för en potentiell kärnvapenattack. I bildgalleriet stillbilder ur verket av Yuri Pattison.

Yuri Pattisons kameraåkningar genom den folktomma serverhallen åtföljs av en chatlogg från Internets barndom. I den framträder en person som hävdar att han rest tillbaka till nuet från framtiden för att försöka ändra historiens gång. I mötet mellan det gamla posthusets arkitektur och Pattisons bilder av dagens digitala infrastruktur läggs två epokers estetik över varandra och digitaliseringens genomgripande samhällsförändring gestaltas. Samtidigt påminner chatloggen om en era då Internet ansågs kunna möjliggöra ett helt nytt samhälle, präglat av ett fritt flöde av information. I dag ser verkligheten annorlunda ut: Internet domineras av Google, Facebook och Twitter, och de spår vi dagligen lämnar efter oss på nätet utvinns och säljs vidare i vinstdrivande syfte.

Tid och plats

Storgatan 53

Tisdag och lördag kl. 12-13, samt fredag kl. 17-18

Längd: 18 minuter, kontinuerlig loop.

Brytningstider

– extrakt ur en framtida historia

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.

Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017

Hitta hit