Bild av verket The Blood of Stars av konstnärsduon Raqs Media Collective

The Blood of Stars

The Blood of Stars (2017) av Raqs Media Collective är en del av utställningen Brytningstider. I den platsspecifika installationen inne i Mjölkuddsberget fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter. I bildgalleriet stillbilder ur verket av Raqs Media Collective.

Om The Blood of Stars

Installationen består av ljus, ljud, video, samt föremål och filmer som konstnärerna träffat på under arbetets gång, och en stram, poetisk text. Konstverket inbjuder publiken att fundera över relationen mellan närvaron av järn, en rest från universums födelse, slumrandes djupt nere i jorden och dess resa genom blodkärlen hos varmblodiga däggdjur. Samtidigt så uppmärksammas relationen mellan gruvdrift, global militarism och fysiska förändringar av det norrbottniska landskapet.

Försvarsanläggningen djupt inne i Mjölkuddsberget stod, precis som utställningens andra visningsplatser, färdig på 1950-talet. Bergrummet är dock motsatsen till de övriga byggnadernas ljusfyllda och framtidsoptimistiska arkitektur. Precis som Posthuset var Mjölkuddsberget en kommunikationscentral, fast med uppgift att verka utom synhåll i krigstid. Anläggningen skulle även skydda malmhamnen i Luleå, dit fästningen Bodens kanoner inte kunde nå. Efter kalla krigets slut bantades det svenska försvaret och berget togs ur Försvarsmaktens organisation. Delar av den gamla kommunikations- och beredskapsutrustningen står dock kvar inne i det nu spöklika berget – en påminnelse om en tid av intensiva förberedelser inför ett krig som lyckligtvis aldrig kom.

Om Raqs Media Collective

Raqs Media Collective arbetar tillsammans som konstnärer, curaterar utställningar, redigerar böcker och producerar filmer. De samarbetar gärna över gränserna med andra yrkesgrupper, allt från arkitekter och datorprogrammerare till författare och teaterdirektörer. Raqs Media Collective bildades 1992 i Delhi, Indien och består av Jeebesh Bagchi (född 1965), Monica Narula (född 1969) och Shuddhabrata Sengupta (född 1968). Tillsammans har de ställt ut och medverkat i otaliga internationella sammanhang.

Tid och plats

MJÖLKUDDSBERGET, TORPSLINGAN 36
Måndag – fredag kl. 16 -19
Lördag kl. 12-16

Brytningstider

– EXTRAKT UR EN FRAMTIDA HISTORIA

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.
Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017