The Blood of Stars

Konstnär: raqs media collective Kategorier: Tillfällig konst

The Blood of Stars (2017) av Raqs Media Collective är en del av utställningen Brytningstider. I den platsspecifika installationen inne i Mjölkuddsberget fångar Raqs Media Collective stjärnljus i en döende rens öga, smyglyssnar till extraktionens logik inuti en järngruva och utforskar tunnelsystemet i en underjordisk försvarsanläggning som hållits varm i väntan på en nukleär vinter. I bildgalleriet stillbilder ur verket av Raqs Media Collective.

Installationen består av ljus, ljud, video, samt föremål och filmer som konstnärerna träffat på under arbetets gång, och en stram, poetisk text. Konstverket inbjuder publiken att fundera över relationen mellan närvaron av järn, en rest från universums födelse, slumrandes djupt nere i jorden och dess resa genom blodkärlen hos varmblodiga däggdjur. Samtidigt så uppmärksammas relationen mellan gruvdrift, global militarism och fysiska förändringar av det norrbottniska landskapet.

Försvarsanläggningen djupt inne i Mjölkuddsberget stod, precis som utställningens andra visningsplatser, färdig på 1950-talet. Bergrummet är dock motsatsen till de övriga byggnadernas ljusfyllda och framtidsoptimistiska arkitektur. Precis som Posthuset var Mjölkuddsberget en kommunikationscentral, fast med uppgift att verka utom synhåll i krigstid. Anläggningen skulle även skydda malmhamnen i Luleå, dit fästningen Bodens kanoner inte kunde nå. Efter kalla krigets slut bantades det svenska försvaret och berget togs ur Försvarsmaktens organisation. Delar av den gamla kommunikations- och beredskapsutrustningen står dock kvar inne i det nu spöklika berget – en påminnelse om en tid av intensiva förberedelser inför ett krig som lyckligtvis aldrig kom.

Tid och plats

Mjölkuddsberget, Torpslingan 36

Måndag – fredag kl. 16 -19
Lördag kl. 12-16

Brytningstider

– extrakt ur en framtida historia

Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på olika offentliga platser i staden. Med ”utvinning” som huvudtema leder utställningen iväg på en svindlande resa genom järnmalmens och datatrafikens spår; ut i rymden, ner i bergrummens mörker och in i människans blodomlopp.

Utställningen pågår 15 november till 3 december 2017

Hitta hit