Kulturhuset mitt framför näsan & Alondra

Föreningar aktiva i Jordbro kultur- och föreningshus har i nära dialog med muf architecture/art och lokala konstnärer öppnat upp huset. Med konstinstallationer och öppna evenemang skapades ett festivalprogram under hösten 2017 för att nå ut till människorna och torget utanför. Under 2018 visades projektet som en del av ArkDes utställning Public Luxury.

Aktuellt

Nedan hittar du aktuella händelser från Konst händer i Jordbro:

Jordbrobornas lysande näsa leder vägen till ett gemensamt kulturhus

Det centralt belägna kulturhuset ligger på attraktiv mark och kan komma att rivas. Konstnärer och invånare startade ett samarbete för att visa på kulturhusets värde.

muf architecture/arts Liza Fior: Det handlar om att synliggöra det vardagliga

muf architecture/art bjöds in av Statens konstråd då de har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små gräsrotsprojekt till stora stadsomvandlingar.

Fri obekväm konst i Jordbro: ”Just så ska ju konsten vara”

Föreningarna i Jordbro ville lyfta frågan: Hur synliggör vi vårt kulturhus? En lösning var att skapa en lysande näsa mitt framför Jordbro kultur och föreningshus, och kulturministern kom till invigningen för att trycka på knappen.

Om Jordbro

Jordbro ligger drygt två mil söder om centrala Stockholm i Haninge kommun. En knytpunkt är Jordbro kultur- och föreningshus mitt i centrum. I huset finns flera scener och allt från miljöverkstad till inspelningsstudior – ett tjugotal verksamheter samlade under ett och samma tak. Men kultur- och föreningshuset huserar i en lokal där arkitekturen sluten, det är svårt att se allt som pågår i huset. Flerfamiljshusen i området kom att byggas från 50-talet fram till 70-talet. Jordbro kultur- och föreningshus grundades 2011. Sökanden Jordbro Världsorkester verkar som en plattform för en grupp yrkesverksamma producenter, musiker, dansare och scenkonstnärer. Flera föreningar stödjer ansökan och ingår i samtalen med Statens konstråd.

Om muf architecture/art

muf architecture/art (1994) är en arkitektgrupp baserad i London. muf architecture/art är en av de viktiga referenserna inom feministisk arkitektur och har lång erfarenhet av såväl stora som små stadsomvandlingar. Inte sällan tar de sig an småskaliga gräsrotsrörelser för att sätta igång större processer.

Arkitekten Liza Fior är en av muf architecture/arts grundare och deras representant i Konst händer Jordbro:

”Jag ville ta chansen att se på London genom att arbeta i Sverige och lockades även av friheten i projektet som inte hade någon förutbestämd idé om vad resultatet skulle bli” – Liza Fior

muf architecture/art har tidigare tilldelats Art for Architecture award 2001 och European Prize for Urban Public Space 2008. 2010 utformade de Storbritanniens paviljong vid Venedigs arkitekturbiennal.

Sökande och samarbetspart

  • Jordbro Världsorkester (JVO): En förening och gemensam plattform för ett antal yrkesverksamma producenter, musiker, dansare och scenkonstnärer. JVO har varit verksamma i Jordbro kultur- och föreningshus sedan starten 2011
  • Blå vägen: Ett socialt företag med verksamhet i Jordbro kultur- och föreningshus som har arbetsträning och aktiviteter för arbetssökande och långtidssjukskrivna. De driver bland annat en återbruksverkstad där de skapar nya produkter från gamla och begagnade föremål
  • Fritidsgården Ung 137/Haninge kommun (medsökande)
Se filmen om Jordbro kulturhus Foto/redigering Alex Gabelia, musik: Jonatan Wallenberg och Daniel Kurba

Konst händer

JORDBRO ÄR EN DEL AV REGERINGSSATSNINGEN KONST HÄNDER
Under tre år, 2016–2018, producerar Statens konstråd exempel på offentlig konst med fokus på miljonprogramsområden, inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum.

Hitta till konstverket

Jordbro, Sverige