Den lysande näsan står på ett kontor i kulturhuset i Jordbro, lampan är tänd.

Mitt framför näsan i Jordbro – ett synliggörande konstprojekt

Kulturhuset mitt framför näsan är ett samarbete mellan det brittiska arkitektkontoret Muf architecture/art och deltagare från Jordbro kultur- och föreningshus. Tillsammans har de tagit fram ett konstnärligt program med en rad olika konstinstallationer och en festival där en del verksamheter flyttar ut från huset till Jordbro centrum.

— Det vi har planerat från början är att synliggöra huset för invånarna. Och det är ju just därför vi flyttar ut verksamheter från huset, säger Justina Meyer som jobbar på föreningen Blå vägen, en av de drivande föreningarna i Konst händer i Jordbro.

Londonbaserade Muf architecture/art bjöds in på initiativ av Statens konstråd då de har lång erfarenhet av att arbeta med allt från små gräsrotsprojekt till stora stadsomvandlingar.

— Jag var lite skeptisk först till att hämta någon internationell konstnär. Men när vi väl började samarbeta med Muf och Liza Fior och fick höra alla idéer som hon hade insåg jag att det var rätt val, säger Justina Meyer.

Arkitektur och samhällsförändring

Många av Mufs projekt startar i mindre ingrepp för att kommentera, eller sätta igång, större processer. En av installationerna har Muf designat på egen hand; den stora upplysta näsan.

— Vi vill belysa det som finns ”right under your nose” – mitt framför näsan – det som du inte ser för att du är för upptagen med att söka efter det nya, säger Liza Fior på Muf architecture/art.

Näsan ska sättas upp mitt framför kulturhuset på en lyktstolpe som varit nedsläckt i flera år. Näsan är ett sätt att visa att en långvarig förändringsprocess är på gång, berättar Liza Fior.

— Det här projektet har bara börjat, den organiska vardagligheten på en plats som Jordbros kulturhus är en värdefull tillgång som ska firas och stärkas.

Starkt föreningsliv

De lokala föreningarna Jordbro världsorkester och Blå vägen har varit starkt drivande i projektet och projektet har öppnat upp för nya samarbeten mellan många föreningar i huset. Nu känner de varandra bättre och kan jobba mot ett gemensamt mål, säger Justina Meyer.

— För mig är det tredje året här i huset, och genom det här projektet har vi plötsligt funnit varandra. Tidigare kanske vi pratade lite på lunchen men nu har vi lärt känna varandra. Jag kan se framför mig hur vi kan jobba tillsammans för att hålla platsen levande i framtiden.

Projektet är en del av regeringsuppdraget Konst händer, där 15 olika platser i Sverige valts ut.