Närbild på stadsodling, blad och stänger.

De som sår

Vilkas röster är det som inte hörs eller lätt försvinner då städer förändras? Med ljudverket De som sår uppmärksammar Saga Gärde och Athena Farrokhzad befintliga berättelser och engagemang i Amiralsstaden – en stadsdel som ännu inte finns, men ska bli till genom förtätningar utmed Amiralsgatans sträckning i Malmö.

De som sår utgår från ett odlingsområde intill tågspåren i Södra Rosengård och en äldre kvinna, Ćamila Bahtić, som tillbringar sina dagar där. Ćamila Bahtićs berättelse om odling, flykt och om att slå rot, vävs samman med Athena Farrokhzads lyrik och David Gülichs ljudbild.

Konstnärernas val att utgå från Navets odlingsområde och Ćamila Bahtićs berättelse vägleddes av kolonilottens sociala betydelse för människor i området. Saga Gärde, Athena Farrokhzad och David Gülich har samarbetat tidigare, bland annat kring hörspel som utgår från Athena Farrokhzads lyriska och dramatiska texter. Alla tre var Malmöbaserade då verket initierades, och Saga Gärde hade dessutom sin studio på Norra Grängesbergsgatan, mitt i det kommande utvecklingsområdet. De som sår väver samman dokumentära röster, nyskriven lyrik och musik till ett platsspecifikt hörspel.

I en samtid då många stadsutvecklingsprocesser drivs av stora visioner och en aggressiv exploatering är den här berättelsen om jord, flykt och om att sätta rot en påminnelse om människans och planetens förutsättningar för liv. Ćamila Bahtićs röst är som ett ljudverk i sig, medan Athena Farrokhzads verser lyckas klä en politisk fråga i odlingen.

Bakgrunden till verket var en ansökan från Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad till Konst händer, där staden uttryckte en önskan om att utveckla metoder för att involvera invånare i processerna kring Amiralsstaden, ett av Malmö stads största stadsutvecklingsprojekt. Amiralsstaden är ett storskaligt förtätningsprojekt längs med Amiralsgatan, i ett område som idag till stor del består av småindustrier, föreningar och lokala verksamheter. Samarbetet mellan Malmö stad och Statens konstråd syftade till att lyfta befintliga röster från boende och verksamma inför förändringarna.

De som sår går att ta del av på både Statens konstråd och Malmö konstmuseums webbplatser. Konstverket var under ett halvår 2020/2021 placerat utanför biblioteket i Rosengårds centrum. De som sår är producerat av Statens konstråd.

Produktionsfakta

Regi, intervju, komposition: Saga Gärde
Intervjuperson: Ćamila Bahtić
Dikt: Athena Farrokhzad
Översättning: Merima Dizdarevic, Jennifer Hayashida, Jasim Mohamed
Inläsning dikt: Merima Dizdarevic
Ljuddesign och musik: David Gülich
Dramaturg: Kettil Kasang
Tolk: Bekim Gasi, Merima Dizdarevic

Översättning finns på

Om Saga Gärde & Athena Farrokhzad

Saga Gärde (f. 1979) är regissör och arbetar med scenkonst och film genom dokumentära processer. Hon väver samman dokumentärt material, ljud och musik med nyskrivna texter och skapar föreställningar med principer hämtade från musikalisk komposition. I samarbete med ljuddesignern David Gülich har hon gjort radiodrama för Sveriges Radio av Athena Farrokhzads debut Vitsvit och monologen Brev till en krigerska, 2016. Hennes senaste uppsättningar är Labyrint av på Unga Malmö Stadsteater och Krigerska på Backa teater i januari 2020. Sedan 2020 arbetar hon med Amfi, en ny plattform för att stärka utvecklingen av ny svensk dramatik.

Athena Farrokhzad (f. 1983) är poet, dramatiker, översättare, litteraturkritiker och lärare vid Biskops-Arnös författarskola. Hon debuterade som dramatiker på Ung scen öst 2013 med pjäsen Päron. Samma år gav Athena Farrokhzad ut diktsamlingen Vitsvit som sedan dess översatts till ett tiotal språk och spridits över världen. Hon har också skrivit pjäserna Torget för Unga Klara, Moral enligt Medea för Nationaltheatret i Oslo och Krigerska för Backa teater. Hennes senaste bok är diktsamlingen I rörelse, en samling fristående dikter som rör sig mellan fascismens frammarsch, rytmens räddning och vardagen i förorten. Dikterna är skrivna till och genom de gemenskaper som format hennes liv och dikt.

Om Amiralsstaden

Det tar inte många minuter att cykla från centrala Malmö till Rosengård. Ett bostadsområde som ingår i Malmö stads stadsutvecklingsprocess Amiralsstaden. Geografiskt omfattar Amiralsstaden områden som Enskifteshagen, Amiralsgatan genom Rosengård och den nya tågstationen i Rosengård.

Kommunen ville vara med Konst händer arbeta tillsammans med boende och andra aktörer för att ta vara på potentialen på plats. Flera aktörer har deltagit i projektet sedan start. Malmö stad gjorde en kartläggning hösten 2015 och bland intressenterna hittas bland andra föreningar, fastighetsägare, arkitekter och aktivister. Sökanden vill ta vara på verksamheter som redan är aktiva i området.

Regissören Saga Gärde har genomfört ett undersökande arbete på platsen. Gärde samarbetar med poeten Athena Farrokhzad och ljuddesignern David Gülich för ett kommande ljudkonstverk. Kollektivet Disorder tog tidigare fram ett workshop-baserat förslag där de ville kartlägga förändringsbara platser i Amiralsstaden. Men förslaget har inte tagits vidare inom Malmö stad.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Biblioteket i Rosengård