De som sår

Konstnär: saga gärde och athena farrokhzad Kategorier: Ort:

Vilkas röster är det som inte hörs eller lätt försvinner då städer förändras? Med verket De som sår uppmärksammar Saga Gärde och Athena Farrokhzad befintliga berättelser och engagemang i Amiralsstaden – en stadsdel som ännu inte finns, men ska bli till genom förtätningar utmed Amiralsgatans sträckning i Malmö.

Ljudverket De som sår utgår från ett odlingsområde intill tågspåren i Södra Rosengård och en äldre kvinna, Ćamila, som tillbringar sina dagar där. Ćamilas berättelse om odling, flykt och om att slå rot, vävs samman med Athena Farrokhzads lyrik och David Gülichs ljudbild.

Deras val att utgå från Navets odlingsområde och Ćamilas berättelse vägleddes av kolonilottens sociala betydelse för människor i området. Saga Gärde, Athena Farrokhzad och David Gülich har samarbetat tidigare, bland annat kring hörspel som utgår från Athena Farrokhzads lyriska och dramatiska texter. Alla tre har länge varit Malmöbaserade, och Saga Gärde har dessutom sin studio på Norra Grängesbergsgatan, mitt i det kommande utvecklingsområdet. De som sår väver samman dokumentära röster, nyskriven lyrik och musik till ett platsspecifikt hörspel.

I en samtid då många stadsutvecklingsprocesser drivs av stora visioner och en aggressiv exploatering är den här berättelsen om jord, flykt och om att sätta rot en påminnelse om människans och planetens förutsättningar för liv. Ćamilas röst är som ett ljudverk i sig, medan Athenas verser lyckas klä en politisk fråga i odlingen.

Bakgrunden till verket var en ansökan från Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad till Konst händer, där staden uttryckte en önskan om att utveckla metoder för att involvera invånare i processerna kring Amiralsstaden, ett av Malmö stads största stadsutvecklingsprojekt. Amiralsstaden är ett storskaligt förtätningsprojekt längs med Amiralsgatan, i ett område som idag till stor del består av småindustrier, föreningar och lokala verksamheter. Samarbetet mellan Malmö stad och Statens konstråd syftade till att lyfta befintliga röster från boende och verksamma inför förändringarna.

De som sår är installerat utanför biblioteket i Rosengårds centrum och spelas dagligen klockan 11.00, 15.00, 20.00 samt 03.00. Översättning finns på: www.desomsar.se

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.