Stillbild från inspelningen av videoverket In Blue

In Purple

Hur ska man lyfta fram det som påverkar en plats? I Johanna Billings processinriktade verk In Purple får en viktig källarverksamhet formen av en parad.

Dansgruppen Mix Dancers startades av några målinriktade tonåringar och har under mer än ett decennium utvecklats till en dansskola som har varit och är viktig i många flickors och unga kvinnors liv.

I mötet mellan Mix Dancers och Johanna Billings konstnärliga praktik har filmen In Purple växt fram under en lång och sökande process. Dansgruppens historia och stora betydelse för platsen är centrala element i verket.

Filmen visar en fysiskt krävande koreograferad parad där gruppen långsamt rör sig längs bostadsområdets gångvägar och grönområden, ackompanjerad av ljuden från gräsklippare, fåglar och underhållsfordon. Tillsammans bär de stora och tunga lila glasskivor, stannar upp mellan rörelserna och byter grepp. Skivorna reflekterar det rosa, gröna och lila från de omgivande betongfasaderna. Kameralinsen placerar allt på samma nivå: gester, omgivning, ljud, rörelser och arkitektoniska motiv vävs samman i en enhetlig upplevelse. Rörelsen är målmedveten och metodisk, men samtidigt sårbar. Ett litet misstag och glasskivorna skulle gå i kras.

De på en gång tunga och ömtåliga skivorna blir ett filter som färgar omgivningen och på ett bokstavligt sätt illustrerar hur Mix Dancers präglat sin närmiljö. Den fysiska handlingen att lämna över glasskivorna förkroppsligar de tunga förväntningarna som placeras på unga axlar, ifrågasätter arbetsbördan och frivilligarbetet genom flera generationer.

Gruppens äldre medlemmar lämnar i en symbolisk akt över skivorna till de yngre, som mödosamt bär dem vidare. Liksom glasskivorna är verksamheten bräcklig. Generationsskiftet, både verkets bildliga och verklighetens faktiska, sätter fokus på de arbetsförhållanden och förväntningar som de ideella krafter som driver en grupp som Mix Dancers ställs inför.

Johanna Billing har dessutom en personlig ingång till projektet efter en uppväxt i just Jönköping. För den som står utanför kyrkans aktiviteter och idrotten, som inte inkluderar dans, är det enda alternativet ofta att själv skapa förutsättningar för det man vill göra, har hon sagt. In Purple är en hyllning till eldsjälarna som driver saker framåt, ett konstaterande om deras nödvändighet och en uppmaning till det omgivande samhället att ge dem rimliga förutsättningar.

Medverkande: Mix Dancers och Flavours Crew: Samantha Akdogan, Sibel Akdogan, Mashail Hussein, Lea Tesfagabir, Sabrina Akdogan, Julia Saydi, Louise Chung, Emelie Orskarsson och Carmen Chamoun
Kostym och koreografi: Mix Dancers
Musik till Mix Dancers koreografi: Dilje Özlem Yigitbas/ Neva Deelay, med bidrag från Carla Jo A-foto: Camilla Topuntoli
B-foto: Patrik Johansson
Övrigt filmfoto: Henry Moore Selder
Redigerare: Johanna Billing
Ljud: Peter Adolfsson
Stillbildsfotograf: Jenny Lindberg
Ljudmix: Henrik Sunbring, Helter Skelter
Grading: Max Strömberg VFX: Peter Marin, Swiss international.
Grafisk form: Leo Denis Norgren.
Filmproduktion: HER film.
Producerad av: Statens konstråd inom regeringsuppdraget Konst händer
Partners: Mix Dancers, Jönköpings kommun/Stadsgården
Curator: Marti Manen
Projektkoordinator: Emma Engström, Statens konstråd och Hugo Ranerås och Filip Zezovski Lind, Jönköpings kommun
Särskilt tack: Stadsgården, Vätterhem, Rose Akdogan, Edin Benyamin, Jenifer Umatino, Gabriella Mourad, Olivia Yeboha, Johanna Linder, Lasses Glas, Taberg, Malin Hüber, Tor Lindstrand och Hannah Reinikainen

Om Johanna Billing

Johanna Billing föddes i Jönköping 1973, utbildade sig på Konstfack och bor och verkar i Stockholm. Hon har deltagit i många internationella utställningar, som Documenta, Venedigbiennalen och Istanbulbiennalen, och ställt ut separat på viktiga institutioner som Moderna museet och P.S. 1 i New York.

Johanna Billings konceptuellt orienterade videokonst rör sig ofta kring musik och populärkultur, och äger rum i en skärningspunkt mellan det individuella och det kollektiva. Identitet och socialt undersökande processer är återkommande teman i Billings iscensatta tolkning av verkligheten.

Om Råslätt

Bostadsområdet Råslätt ligger strax söder om centrala Jönköping och är uppdelat i två delar med centrum i mitten. Flerfamiljshusen har sex till åtta våningar och stod klara i början av 1970-talet. Gröna ytor och bilfria gator präglar området.

Verksamheter och föreningslivet i Råslätt omfattar bland andra; Familjecentralen, Stadsgårdens ungdomsverksamhet, Underground/RFG, Råslätt Sportklubb, Somaliska Föreningen, Mix Dancers, Unga Örnar Råslätt och studiecirklar i samarbete med ABF. Kommunala bostadsbolaget Vätterhem är en aktiv aktör i Råslätt.

In Purple (Trailer) av Johanna Billing
Här kan du se en filmad Intervju med MIX DANCERS kring om deras resa och arbetet med Johanna Billing

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Råslätt, Jönköping