Bild på en mörk skog och en floroserande sten.

Jag väntar under stjärnorna

I entrén till Björneborg Folkets Park har en sten ställt sig i vägen, med ett synligt ingraverat budskap: Jag väntar under stjärnorna.

Konstnären Ulrika Sparre har utgått från platsens betydelse genom tiderna, en samlingspunkt för allt från ceremonier och andakt till dagens mer uppsluppna dans- och musikträffar.

När mörkret faller på och parken är stängd för besökare, riktas UV-lampor mot verket som laddats med fluorescerande färg och får stenen att lysa. Som om den fått liv och vill påminna förbipasserande om den här platsens kraft.

Verket tar avstamp i platsens betydelse genom tiderna

I Björneborgs folkpark samlas människor varje sommar för att uppleva musik, dans och mat eller för att visa upp sina motorfordon på bilträffar. Men platsen har varit en samlingspunkt längre än så. Här finns till exempel en ceremoniplats, i folkmun kallad Stenkyrkan, bestående av tre rektangulära stenblock som i början av 1800-talet placerades ut av den dåvarande bruksägaren Nordenfeldt. Stenarna utgjorde ett enkelt altare för andakt om söndagarna. Nordenfeldt ansökte hos biskopen om att få uppföra en kyrka på denna plats men fick avslag då Björneborg, liksom andra bruksorter på denna tid, ansågs vara för socialistiskt för kyrkan. Senare uppstod arbetarrörelsens folkpark på just denna plats.

Riktade tankens kraft och stenformationer

Ulrika Sparre har i sitt konstnärskap intresserat sig för stenformationer, som möjliga kraftplatser. Enligt vissa trosföreställningar bildas kraftplatser då många människors tankar riktas mot en speciell punkt. Emellanåt tar dessa kraftplatser formen av stenarrangemang. Genom sitt verk Jag väntar under stjärnorna anknyter Ulrika Sparre till denna historiska företeelse och frågar sig om det kan vara så att människorna, musiken och artisterna som vistats i Björneborgs folkpark faktiskt har laddat denna plats med en säregen kraft?

Om Ulrika Sparre

Ulrika Sparre är född i Stockholm 1974. Hon är verksam i Stockholm och arbetar med installation, ljud, fotografi, skulptur, film och performance. I sitt konstnärliga arbete intresserar Ulrika Sparre sig för behovet av existentiella frågeställningar i vårt sekulära samhälle. Hon undersöker skapandet av tro och identitet samt uppkomsten av olika subkulturer och trossystem. Hon är utbildad på Konstfack och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon har tidigare ställt ut på bland annat Artipelag, Index Foundation och Reykavik Art Museum.

Samarbetet

Statens konstråd och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker ingick 2020 ett samarbete för att utveckla och producera offentliga konstverk i tre av landets folkparker. Under Covid 19-pandemin med följande sociala distansering har intresset för och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som aktiviteter i folkparkerna drabbats hårt av för pandemin utfärdade restriktioner.

Lokala projektgrupper bildades i varje folkpark och fick en central roll, både i att sätta tematiken för respektive verk och välja konstnärskap att bjuda in. Konstverken är unika och anpassade till respektive plats och förening. Samtliga verk färdigställds och invigs under 2022.

Hör mer om verket i vår audioguide

I Statens konstråds audioguide kan du lyssna på konstens berättelser. Appen släpper in lyssnaren bakom kulisserna och blir en kollektiv förmedlande röst för verken, där curatorer, publik och konstnärer hörs.

Eldfesten

Ulrika Sparres skissarbete i Björneborg Folkets Park inleddes med en konstnärlig iscensättning av folkparkens tidigare tradition Eldfesten.