En stad på randen till ett djupt stup ner i berget.

Seismisk händelse

I performance- och ljudverket Seismisk händelse läser konstnären Hanna Ljungh upp rapporter om seismiska händelser i Malmberget till en ljudbild av ljudkonstnären Mattias Hållsten. Seismisk händelse är korta beskrivningar av vad som inträffat och var det skett geografiskt både ovan och under jord.

Om Seismisk händelse

Flerkanalig ljudinstallation och performance, ca 20 min

Sten, mark, jord, land och berg och förhållandet mellan materian och det mänskliga är något som konstnären Hanna Ljungh har arbetat med under en lång tid. Seismisk händelse är en poetisk betraktelse och en analogi över den mänskliga och geologiska tiden. Människans förgänglighet står i kontrast till det vi betraktar som det närmast eviga berget. Titeln anspelar på de skalv som orsakas av människans ingrepp i berget vid malmbrytning, till de oplanerade eller spontana skalv som uppstår då berget holkas ur.

I verket Seismisk händelse läser Hanna Ljungh upp rapporter om seismiska händelser i Malmberget. Det är korta beskrivningar av vad som inträffat och var det skett geografiskt både ovan och under jord. Hanna Ljungh läser upp händelserna, en i taget, för att sedan i samarbete med Mattias Hållsten bearbeta ljudet och skapa en ljudbild som består av långsamma vibrationer och muller. Genom läsningen filtreras de seismiska händelserna via Hanna Ljunghs röst för att åter ta formen av de skalv som de beskriver.

Dessa seismiska händelser har en egen poetik och ett säreget glimmer. De är ett konglomerat av vardagslivets praktiska vaghet och exakt uppmätta tal. Dessa siffror anger förändringar i bergets materia, som legat orörd i kanske en miljard år, vilka sedan förs in i vår tideräkning som en händelse en tisdag i januari strax före tre. I ljudverket rör sig konstnärerna mellan adresser och platser i Malmberget varav vissa finns kvar och andra är historia. I rörelsen utförs ett slags cirkelresonemang kring hål, tid, skakningar, tomrum och händelser i det tomma; om Bergets fantomsmärtor och om tomrummets materialitet.

Om Hanna Ljungh och Mattias Hållsten

Hanna Ljungh (f. 1974, Washington DC) är konstnär verksam i Stockholm.
Mattias Hållsten (f. 1997) är ljudkonstnär verksam i Stockholm.

Utdrag ur Ljudverket Seismisk händelse av Hanna Ljungh och Mattias Hållsten Foto: Thomas Hämén

Hitta till konstverket

Puoitakvägen 1, Malmberget, Sverige