Natthimmel med siluett av ett träd, en skylt där det står "Jag väntar under stjärnorna" och en skylt där det står "Eldfesten"

Jag väntar under stjärnorna

Välkommen till en eftermiddag och kväll med konst och samtal i Kristinehamn och Björneborg! Upplev och prata om konst på Kristinehamns gator, torg och konstmuseum och på Folkets Hus och Parker i Björneborg. Fokus för programmet är mötet med konsten – vad den gör med oss och med olika platser och sammanhang. Vi får också med oss olika idéer om konstens roll i samhället och i demokratiska rörelser.

Plats: Kristinehamns konstmuseum, offentliga platser runt om Kristinehamn samt Björneborgs Folkets Hus och Park.
Färdsätt: Bokade bussar eller med egen bil

Eftermiddagen börjar med ett möte med konstnären Ulrika Sparre och hennes verk, både i utställningen Allt är bra och i ute på stan i Kristinehamn. Kvällen fortsätter i Björneborgs Folkets Park där en ny tillfällig konstnärlig iscensättning låter oss utforska och upptäcka platsen. Iscensättningen återupplivar och uppdaterar Folkparkens tidigare tradition med en eldfest som avslut på säsongen. Detta program är både en avslutning på Ulrika Sparres soloutställning på Kristinehamns konstmuseum och startpunkten för ett offentligt konstprojekt i Folkparken som utvecklas 2021–2022. Konstnären och konstpedagogen Alessandra Di Pisa håller föredrag om Den fria konsten – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.

Program

14:30 Vi samlas i Kristinehamns konstmuseums foajé och besöker utställningen Allt är bra av Ulrika Sparre. På konstmuseet finns en restaurang om du vill köpa dryck eller fika innan avfärd.

15:30 Avfärd med bussar från museet: Rundtur till offentliga verk. Tar du dig runt med egen bil får du en karta med information om var verken finns.

16:15 Bussarna kör mot Björneborgs Folkets Hus

16:30 Fika finns att köpa i anslutning till konstnärssamtalet med Ulrika Sparre och presentationen av Alessandra Di Pisa.

16:50–17:20 Välkomstord och introduktion av Anders Larsson, föreståndare Björneborgs Folkets park och konstnärssamtal med Ulrika Sparre.

17:25–18:25 Den fria konsten – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle, föredrag av Alessandra Di Pisa inklusive frågestund.

18:30–18:45 Statens konstråd och Riksorganisationen Folkets Hus och Parker introducerar samarbetet kring offentlig konst i Björneborg.

18:50–19:00 Kort promenad från Folkets Hus till Folkets Park

19:00 Middagsmat och förfriskningar finns att köpa i parken

19:00–21:00 Eldfest – en iscensättning av konstnären Ulrika Sparre. Upplev och upptäck platsen på ett nytt sätt

21:00–21:30 Bussar avgår från Björneborgs Folkets Park tillbaka till Kristinehamns konstmuseum.

Anmälan: mejla boka@bjorneborg.com senast 5 september

Anpassning för minskad smittspridning: Vi planerar med omsorg för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19, med gott om plats för att hålla avstånd under resan. Stora delar av programmet hålls dessutom utomhus.

* Evenemanget är tillgänglighetsanpassat. Rullstol/ rullatorer går att ta med på bussen. Meddela vid anmälan om du har hjälpmedel så förbereds bussarna för detta. Toaletter och tillgång till handtvätt och handsprit finns på Kristinehamns konstmuseum, Björneborg Folkets Hus & Park.

Samverkan: Det gemensamma publika programmet den 11 september är ett samarbete mellan Kristinehamns kulturförvaltning, Kristinehamns konstmuseum, Björneborgs Folkets Hus och Park, Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Statens konstråd och konstnären Ulrika Sparre

* Jag väntar under stjärnorna lånar sitt namn från titeln till ett av Ulrikas Sparres verk. Verket har visats på Picassoudden i Kristinehamns kommun sommaren 2021, som en del av utställningen Allt är bra på Kristinehamns konstmuseum. Visningen av det offentliga verket Jag väntar under stjärnorna förlängs genom att det flyttats under början av september till Björneborgs Folkets Park för att synliggöra startskottet för ett längre konstprojekt på plats i parken med invigning maj 2022.

Vad är på gång? – Bakgrund offentlig konst i Björneborgs Folkets Park

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Statens konstråd ingick 2020 ett samarbete för att utveckla och producera ett eller flera offentliga konstverk i en eller flera av landets folkparker i samarbete med Folkets Hus och Parkers medlemsföreningar. Under Covid 19-pandemin och medföljande sociala distansering har intresset för och behovet av våra offentliga parker intensifierats. Frågan om folkparkernas historiska, nutida och framtida roll som en medborgardriven mötesplats och scen för lokalsamhället har blivit ännu viktigare, samtidigt som parkaktiviteterna drabbats hårt av pandemins medföljande restriktioner.

Hösten 2020 fick flera folkparker frågan om att medverka. Utav dessa valdes 3 parker ut. Lokala projektgrupper bildades på varje plats och hade ett antal möten med Folkets Hus och Parker och Statens konstråd för att kartlägga tematiker och konstnärskap av relevans för uppdragen.

I samråd med den lokala projektgruppen i Björneborgs Folkets Park bjöds Ulrika Sparre, en konstnär med anknytning till platsen, in på en första researchresa samt möte på plats våren 2021. Konstnären och den lokala projektgruppen valde att gå vidare genom ett samarbete kring skapandet av ett publikt konstverk för Björneborgs Folkets Park som ska färdigställas och invigas i maj 2022.

Björneborg Folkets Hus & Park: Sedan 1911 har föreningen funnits som ett nav i den mindre orten Björneborg. En naturlig samlingsplats och en tillhandahållare av kultur för alla åldrar. På föreningens scener har landets största artister och underhållare huserat och spridit glädje, sång och stjärnglans. Detta är något som Björneborg Folkets Hus & Park hoppas kunna fortsätta med i minst hundra år till. Varmt välkomna till Björneborg!

Folkets Hus och Parker: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med drygt 500 medlemsföreningar. Tillsammans utgör de ett spektrum av mötesplatser och verksamheter runt i hela landet. Folkrörelsen verkar för att göra rum för alla genom möten som främjar demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser och nöjen, bildning och kreativt skapande.

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i Sverige och utomlands.

Kristinehamns konstmuseum är ett svenskt kommunalt konstmuseum. Kristinehamns konstmuseum ligger i Marieberg, nordväst om Kristinehamns stadskärna intill Vänern. Museet visar främst modern och samtida konst.