Free fall

Konstnär: anna uddenberg Kategorier: Permanent konst Ort:

En stark och aktiv kvinna med vattnet sprutande under brädan hon står på. Konstverket Free fall av Anna Uddenberg är en del av Svenska statens gåva till Finland som 2017 firar 100 år som självständig stat.

Skulpturen Free Fall är en frihetsgudinna i brons installerad fyra meter upp i luften med en sprutande fontän. Den svenska konstnären Anna Uddenberg har utgått från en kvinna som åker på en så kallad flyboard, en bräda med vattenjetmunstycken. Skulpturen utstrålar extatiska känslor nära kopplat till dagens upplevelsekultur. Uddenberg har inspirerats av det ögonblick då upplevelser blir till produkter och vise versa. Hon menar att flyboarding är en aktivitet som visar våra föreställningar idag om hur framtiden kan komma att se ut, samtidigt som det för tankarna till begrepp som frihet, säkerhet och tech.