Bild på en skulptur placerad mitt i vattnet.

Free fall

En stark och aktiv kvinna med vattnet sprutande under brädan hon står på. Konstverket Free fall av Anna Uddenberg är en del av Svenska statens gåva till Finland som 2017 firar 100 år som självständig stat.

Free fall

Skulpturen Free Fall är en frihetsgudinna i brons installerad fyra meter upp i luften med en sprutande fontän. Den svenska konstnären Anna Uddenberg har utgått från en kvinna som åker på en så kallad flyboard, en bräda med vattenjetmunstycken. Skulpturen utstrålar extatiska känslor nära kopplat till dagens upplevelsekultur. Uddenberg har inspirerats av det ögonblick då upplevelser blir till produkter och vise versa. Hon menar att flyboarding är en aktivitet som visar våra föreställningar idag om hur framtiden kan komma att se ut, samtidigt som det för tankarna till begrepp som frihet, säkerhet och tech.

Uddenberg har i sitt konstnärskap utvecklat en komplex världsordning som är resultatet av influenser från olika kulturer. I hennes verk omtolkas normalitet, media och invanda verkligheter till nya hybrida berättelser och uttryck.

Om Anna Uddenberg

Konstnären Anna Uddenberg har styrkan att genom sina egensinniga skulpturer och objekt skapa betydelser som både är tilltalande och överraskar. Hon utmanar våra föreställningar om tid, rum och det invant bekanta. Centralt i Uddenbergs konstnärskap är olika undersökningar som handlar om kropp, kultur och självförverkligande. Hon gestaltar i sina verk de sociala koder som existerar inom konsumtionskulturen med avseende på klass, kön och sexualitet.

Uddenberg har i sitt konstnärskap utvecklat en komplex världsordning som är resultatet av influenser från olika kulturer.  I hennes verk omtolkas normalitet, media och invanda verkligheter till nya hybrida berättelser och uttryck.

Om Hanaholmen

Finland firar 100 år som självständig stat 2017. Statens konstråd fick 2016 i uppdrag av regeringen att som gåva producera ett permanent konstverk på Hanaholmen – ett kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, strax utanför Helsingfors. Kulturcentrumet bildades 1975 av Finlands regering och var en form av gengåva för att Sverige i slutet på 60-talet efterskänkte en stor del av kvarvarande krigsskuld.

Hitta till konstverket

Hanaholmen, Finland