Paviljong

En lokal grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer initierade ett samarbete med Statens konstråd för att stärka Portalen, en lokal mötesplats. Visionen var att gemensamt rita och bygga en paviljong där människor från olika håll kan mötas. Paviljong är resultatet av en omsvängd byggordning, som i ett nationellt perspektiv i det närmaste är att beskriva som unik.

Det spanska arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona, med stor erfarenhet av kollektiva byggprocesser, engagerades och efter en byggworkshop var projektet igång.

Men vägen visade sig vara längre än någon kunde förutse. Att bygga på kommunal mark med utgångspunkt från ett så kallat gräsrotsinitiativ visade sig betydligt mer komplext än väntat. Inte minst för att amatörer och professionella skulle arbeta tillsammans, vilket utmanar de svenska byggreglerna.

Paviljong är resultatet av en omsvängd byggordning, som i ett nationellt perspektiv i det närmaste är att beskriva som unik.

Ursprungstanken att hedra Norrköpings arv som industristad genom att bygga i tegel ledde till idén om murade valv. Men efter att marken visat sig porös och förorenad blev tegelkonstruktionen för tung. Ur missödet växte dagens smäckra träkonstruktion fram.

Det böljande taket är ett ”grid shell” konstruerat av träribbor som böjts med hjälp av fukt – en ovanlig teknisk lösning som på ett elegant sätt illustrerar den rad av oväntade möten och lösningar som Paviljong representerar. Resultatet är ett funktionellt rum och ett processinriktat verk som bokstavligen prövat nya vägar.

Om Map 13 Barcelona

Map13 är arkitektkollektiv med bas i Barcelona. Bakom Map13 står arkitekterna Marta Domènech Rodríguez, David López López och Mariana Palumbo Fernández.

Map 13 Barcelona arbetar ofta i en skärningspunkt av visionära idéer, digital teknik och traditionell konstruktion, och är specialiserade på spektakulära tegelvalv. Bland kollektivets mer utmärkande projekt märks den prisbelönade tegelpaviljongen Brick-topia i Barcelona.

Om Hageby

Centralt i Hageby, det största bostadsområdet i Norrköping, ligger verksamheten Portalen. Den jobbar för arbetsmarknadsintegration och har också blivit en betydelsefull mötesplats för kultur och fritid. I dag huserar Portalen i en före detta tvättstuga, och ser ett stort behov av utöka ytorna. Allt fler vill ta del av deras aktiviteter.

Hageby ligger i södra Norrköping. De första flerfamiljshusen började byggas i mitten av 1950-talet. Drygt tio år senare var Hageby centrum och stor del av stadsdelens flerfamiljshus klara. 2010 invigdes en ny spårvägssträcka med kollektivtrafik från centrala Norrköping till Hageby.

Portalen har som mål att leda invånare till egenförsörjning och inledde sitt arbete hösten 2011. Deltagare har kunnat förbättra sin svenska, knyta kontakter med framtida arbetsgivare och öka sin kunskap om arbetsmarknaden i Sverige.

Se hur processen har varit för med de nyanlända arkitekterna och ingenjörerna som startade bygget av en publik paviljong i Hageby, Norrköping. Foto: Ricard Estay

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Hageby, Norrköping, Sverige