Paviljong

Konstnär: map 13 barcelona Kategorier: Permanent konst Ort:

En lokal grupp nyanlända arkitekter och ingenjörer initierade ett samarbete med Statens konstråd för att stärka Portalen, en lokal mötesplats. Visionen var att gemensamt rita och bygga en paviljong där människor från olika håll kan mötas.

Om Paviljong

Det spanska arkitekturkollektivet Map 13 Barcelona, med stor erfarenhet av kollektiva byggprocesser, engagerades och efter en byggworkshop var projektet igång.

Men vägen visade sig vara längre än någon kunde förutse. Att bygga på kommunal mark med utgångspunkt från ett så kallat gräsrotsinitiativ visade sig betydligt mer komplext än väntat. Inte minst för att amatörer och professionella skulle arbeta tillsammans, vilket utmanar de svenska byggreglerna.

Paviljong är resultatet av en omsvängd byggordning, som i ett nationellt perspektiv i det närmaste är att beskriva som unik.

Ursprungstanken att hedra Norrköpings arv som industristad genom att bygga i tegel ledde till idén om murade valv. Men efter att marken visat sig porös och förorenad blev tegelkonstruktionen för tung. Ur missödet växte dagens smäckra träkonstruktion fram.

Det böljande taket är ett ”grid shell” konstruerat av träribbor som böjts med hjälp av fukt – en ovanlig teknisk lösning som på ett elegant sätt illustrerar den rad av oväntade möten och lösningar som Paviljong representerar. Resultatet är ett funktionellt rum och ett processinriktat verk som bokstavligen prövat nya vägar.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.