Bostadsområde med höghus sett uppifrån.

Kollektiva kroppen

36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona.

Konstverket Kollektiva kroppen är placerat söder om Folkets Hus och består av ljusskyltar som synliggör att HÄR är Mellanstaden. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst arbetade med att ta fram konstverket under två år.

Verket Kollektiva kroppen är både ett slags entré till bostadsområdet Kungsmarken och en samlande punkt mellan de tre områdena, och samtidigt en signal ut till större sammanhang, beskriver konstnären. Processen har skett i nära samarbete med en grupp boende och verkande i området: Hind Abdul Wahab, Matsolof Arnoldsson, Leo Azirovic, Nadja Braiteh, Lubna Dadoush, Laila Hammarlund, Ann-Christine Ottosson och Ali al-Saqr samt i dialog med representanter från Karlskronahem och föreningen Folkets hus och park, Mellanstaden.

Johanna Gustafsson Fürst drev två parallella processer i projektet. I huvudsak har hon utvecklat ett konstverk för platsen, men hon har också engagerat sig i att stödja den nya Folkets Hus och Parkföreningens arbete i ett initialt skede. Tillsammans med referensgruppen har hon arbetat med att uppmärksamma kommunen på lokala situationer som bör åtgärdas. Bland annat har detta resulterat i en gatumålning tillsammans med Sunnadalskolan i Kungsmarken. Gatumålningen markerar en plats framför Folkets Hus och när den målades testades tillfälliga trafiklösningar för att sänka farten på trafiken vid ett centralt och farligt övergångsställe. Numera finns det ett permanent trafikhinder på platsen, ett förslag som drevs igenom av en grupp boende och verkande i området, som ett sidoresultat av arbetet.

Om Johanna Gustafsson Fürst

Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973) är baserad i Stockholm. Genom konst påverkar och tänker hon på relationerna som uppstår då vardagsliv möter politiska och sociala system. Hon är särskilt upptagen av hur dessa möten synliggörs i språk, föremål, ytor och platser och hur de i sin tur bidrar till förändrade relationer. Gustafsson Fürst är representerad av Galleri Belenius. 2017 fick hon Moderna Museets vänners Skulpturpris. Hennes senaste utställningar inkluderar Consonni (ES), Kalmar Konsthall (SE), Moderna museet (Stockholm) och RIBOCA, Riga Biennalen 2018 (LV).

Om Kungsmarken

En halvmil norr om centrala Karlskrona ligger bostadsområdet Kungsmarken. Det är en del av Mellanstaden där även områden som Marieberg och Gullaberg ingår. I Kungsmarken är gemenskapen stark. Många invånare upplever det dock som otryggt att ta sig till platser som biblioteket, skolan eller idrottshallen under kvällstid. Så gott som all service och kommunal verksamhet ligger utanför bostadsområdet rent geografiskt.

Kungsmarkens första flerfamiljshus byggdes i slutet på 1960-talet. Husen ligger på en höjd, har bilfria gårdar och ringas in av ett skogsområde.

Mellanstadens Folkets hus och park har som mål att forma en plats för möten, kultur och fest i Kungsmarken. Initiativet kommer från både föreningar och privatpersoner. Föreningen har ett nära samarbete med bostadsbolaget Karlskronahem, Karlskrona kommun, Hyresgästföreningen och föreningar och boende i Kungsmarken. ABF finns representerat i styrelsen. Folkets Hus och Parkers riksorganisation stöttar även projektet.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.

Hitta till konstverket

Mellanstaden, Karlskrona