Kollektiva kroppen

Konstnär: johanna gustafsson fürst Kategorier: Permanent konst Ort:

36 meter upp i luften lyser ordet HÄR. Nedanför och riktat söderut svävar en kartbild över Kungsmarken, Gullaberg och Mariebergs bostadshus sett från ovan. Verket, Kollektiva kroppen, syns på långt håll i Karlskrona.

Om Kollektiva kroppen

Konstverket Kollektiva kroppen är placerat söder om Folkets Hus och består av ljusskyltar som synliggör att HÄR är Mellanstaden. Konstnären Johanna Gustafsson Fürst arbetade med att ta fram konstverket under två år.

Verket Kollektiva kroppen är både ett slags entré till bostadsområdet Kungsmarken och en samlande punkt mellan de tre områdena, och samtidigt en signal ut till större sammanhang, beskriver Johanna Gustafsson Fürst.

Processen har skett i nära samarbete med en grupp boende och verkande i området: Hind Abdul Wahab, Matsolof Arnoldsson, Leo Azirovic, Nadja Braiteh, Lubna Dadoush, Laila Hammarlund, Ann-Christine Ottosson och Ali al-Saqr samt i dialog med representanter från Karlskronahem och föreningen Folkets hus och park, Mellanstaden.

Johanna Gustafsson Fürst drev två parallella processer i projektet. I huvudsak har hon utvecklat ett konstverk för platsen, men hon har också engagerat sig i att stödja den nya Folkets Hus och Parkföreningens arbete i ett initialt skede. Gemensamt med referensgruppen har hon arbetat med att uppmärksamma kommunen på lokala situationer som bör åtgärdas. Bland annat har detta resulterat i en gatumålning tillsammans med Sunnadalskolan i Kungsmarken. Gatumålningen markerar en plats framför Folkets Hus och när den målades testades tillfälliga trafiklösningar för att sänka farten på trafiken vid ett centralt och farligt övergångsställe. Numera finns det ett permanent trafikhinder på platsen, ett förslag som drevs igenom av en grupp boende och verkande i området, som ett sidoresultat av arbetet.

En del av Konst händer

Konst händer var en regeringssatsning på konst i miljonprogrammet som pågick under tre år, 2016–2018 inom ramen för regeringsuppdraget Äga rum. Statens konstråds uppdrag var att producera exempel på vad offentlig konst kan vara, utveckla metoder för invånarinflytande och att sprida kunskap om satsningens resultat.