Ordet "Mirakel" i ljusskrift upphöjt på en ställning. I bakgrunden duvor och delar av Möllevångstorget. Santiago Mostyn, Mirakel.

Mirakel

Mirakel heter samma sak på många olika språk. Ordet kommer från det latinska miraculum (objekt för förundran), miror (att förundras över), mirus (underbara), och från Proto-Indo-europeiska rötter smei-, mei- (le, att bli förvånad). Mirakel omfattar förvåning, löften, hopp och förväntan, men präglas samtidigt av omöjlighet. Placerad på Möllevångstorget blir skylten en budbärare för motsatsförhållanden. En metafor för alla de människor och händelser som tar plats runtomkring den, vid dygnets olika timmar. Torgförsäljare, restaurangbesökare, ficktjuvar, polisfordon, cyklister, kärlekspar, hästar, fotgängare…

Santiago Mostyns konstnärskap kretsar kring frågor om tillhörighet, nationell identitet, och kulturella och sociala skillnader. Han utgår från personliga erfarenheter av subkulturella samhällen i världen. Mostyn är född 1981 och bosatt i Stockholm.

Installation av Mirakel, verk av Santiago Mostyn på Möllevångstorget i Malmö Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Möllevångstorget, Malmö, Sverige