En tjugo personer stark stråkorkester med fioler, viola och cello. Alla musiker har vita skjortor och svarta rånarluvor. Orkestern sitter och spelar i ett kalt rum av betong. Sislej Xhafa, Again and Again

Malmös leende

Malmö är full av möjligheter och motsättningar. Men känslan att tillhöra staden binder alla samman. Åtta konstnärer tog sig an stadens olika sidor i Malmös leende.

Om Malmös leende

Malmö har kallats en smältdegel. Full av möjligheter och motsättningar. Invånarna har så många olika bakgrunder och sociala tillhörigheter att det kanske är Sveriges mest blandade stad. Men någonting binder alla samman; känslan av att tillhöra Malmö, att vara del av stadens leende.

De bilder som målas upp av staden är ofta svartvita. Politiker talar om ekonomisk tillväxt och framgång. Samtidigt berättar medier om konflikthärjade bostadsområden utan framtidsutsikter.

Men vardagens Malmö då? Det som pågår utanför våra fönster varje dag. Kan det säga oss något mer om de förändringar som det svenska samhället går igenom just nu?

Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…

Tre snabba frågor till…

… Edi Muka, curator för Statens konstråds utställning Malmös leende. Åtta konstnärer tar under två veckor sig an Malmös gator och torg, 19 september – 2 oktober.

Vad är Malmös leende?
Malmös leende är en grupputställning med åtta konstnärer som utforskar Malmös mångbottnade och komplexa karaktär, direkt på stadens gator och torg. Det handlar om att Malmös hjärta finns i vardagen, i mötet människor emellan, vilket kan vara både komplicerat och vackert. I Malmös leende vill vi lyfta verklighetens många olika lager, både mörka och ljusa.

Var pågår det?
Utställningen är på gator och torg runt om i centrala Malmö. Några konstverk är vid gamla Malmö Konserthus och utanför station Triangeln. Men utställningen pågår även vid Folkets Park, Möllevångstorget, Sankt Johanneskyrkan och polisstationen vid Drottninggatan. Under gallerinatten, den 24 september, kommer dessutom tillfälliga performance äga rum på flera platser som Malmö centralstation, Möllevångstorget och vid rondellen vid Parkgatan.

I ett verk kan besökare delta?
Ja, besökare kan delta i Myriam Lefkowitzs arbete ”Walks, Hands, Eyes”. Det är en tyst promenad genom staden med dina ögon stängda. Det är en ”one to one experience”, en guide och en besökare. Hör av er till oss och boka en tid!

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minne?

Malmö är en postindustriell arbetarstad, en knutpunkt för många; pendlare, turister, smugglare, affärsmän och flyktingar från krig och våld. Med en närmast ojämförbar mängd talade språk och invånare från så många bakgrunder, platser och sociala tillhörigheter är det motiverat att utnämna Malmö till Sveriges mest mångbottnade stad. Dess självbild bygger framförallt på Rosengård och Västra Hamnen, MFF och Möllevången, det arabiska språket och det svenska arvet, musik, underhållning och kultur, men också otrygghet och kriminalitet.

 

Det är ingen tillfällighet att staden utgör en arena för ideologiska skillnader och skarpt kontrasterande ställningstaganden kring migration och nationalism.

Tapio Salonen som arbetade med Malmökommissionens rapport har sagt att ”Malmö idag är en social smältdegel, något som innebär såväl möjligheter som problem”. Det är ingen tillfällighet att staden utgör en arena för ideologiska skillnader och skarpt kontrasterande ställningstaganden kring migration och nationalism.

Trots denna komplexa verklighet är den bild som vanligen målas upp av Malmö ofta ganska stereotyp. Politikerna pratar om storskaliga utvecklingsprojekt för större tillväxt, medan medier tecknar en deprimerande mörk bild av en konfliktdrabbad stad utan framtid.

Malmös leende är ett försök att komma nära stadens hjärta, att berätta historierna som aldrig berättas och se verkligheten utanför ditt fönster. Åtta konstnärer belyser Malmös mångbottnade och komplexa karaktär och behandlar viktiga frågor om ägandeskap genom en prisma av poesi. Vem har rätt att leva i staden? Vem äger dess identitet och minne?

De konstnärliga ingreppen syftar inte till att skapa ytterligare en berättelse om Malmö. Inte heller förespråkar de en romantisk syn på mångfald. Genom att att tala om våra små vardagsbekymmer och förhoppningar dekonstruerar de istället förenklade, svart-vita skildringar och avslöjar alla lager av komplex verklighet. Både de mörka och de ljusa.

Curator Edi Muka

Karta

Tid och plats

Hela perioden
1. A Country´s Landscape, Drottninggatan 18
2. Prayer (Malmö), Föreningsgatan 35
3. There´s No Place Called Home, S:t Johannes kyrka, S:t Johannesgatan 7 och Amiralsgatan 35
4. Kabul Time, S:t Johannesgatan 2A
5. Mirakel, Möllevångstorget 4A
6. Imaginary Wholeness / Fragmentary Reality, Folkets park

Vissa tillfällen
A. Again and Again
Malmö Central Station
24 september: kl. 16:45, 17:30 och 18:10
30 september: kl. 17:00, 17:45 och 18:30

B. Walk, Hands, Eyes (Malmö)
Föreningsgatan 35
23–25 september kl. 11:00, 14:00 och 16:00
30–2 oktober kl. 11:00, 14:00 och 16:00

C. Malmö’s Newsreels
Södra Parkgatan 29A
19 september kl. 19:30
24 september kl. 21:30
1 oktober kl. 19:30

D. The Repetition
Möllevångstorget
24 september kl. 20:30 och framåt