Malmö är full av möjligheter och motsättningar. Men känslan att tillhöra staden binder alla samman. Åtta konstnärer tog sig an stadens olika sidor i Malmös leende.

Malmö har kallats en smältdegel. Full av möjligheter och motsättningar. Invånarna har så många olika bakgrunder och sociala tillhörigheter att det kanske är Sveriges mest blandade stad. Men någonting binder alla samman; känslan av att tillhöra Malmö, att vara del av stadens leende.

De bilder som målas upp av staden är ofta svartvita. Politiker talar om ekonomisk tillväxt och framgång. Samtidigt berättar medier om konflikthärjade bostadsområden utan framtidsutsikter.

Men vardagens Malmö då? Det som pågår utanför våra fönster varje dag. Kan det säga oss något mer om de förändringar som det svenska samhället går igenom just nu?

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…