Delar av söndersågade trästammar ligger uppradade i gräset. Delarna har märkningslappar. Runo Lagomarsino, A country’s landscape

A country’s landscape

Mellan två gamla Malmöträd står ett antal nya på rad. Träden är konstruerade, försiktigt hopfogade av delar av avsågade trädstammar från en annan plats. En gång gav samma stammar skydd åt illegala invandrare vid en färjeterminal. Sen sågades de ner i bitar. Nu har de fått en ny identitet på en ny plats. Fungerar den bättre?

A Country’s Landscape undersöker Lagomarsino spänningar kring begreppen medborgarskap och identitet. När både migration och nationalistisk retorik ökar verkar fler värdera en identitet som bygger på nationellt medborgarskap, på en konstruktion. Öppna identiteter och universella medborgarskap blir ointressanta. Idén om europeisk mångfald tycks ge vika i kristider.

Runo Lagomarsinos arbete fokuserar på hur dagens politiska och sociala miljöer har utvecklats genom historiska processer och skapat bilder som bestämmer hur vi tolkar historien och samhället. Lagomarsino är född 1977 och bosatt både i Malmö och i Sao Paolo.

Video dokumentation av installeringen av Runo Lagomarsinos verk, A Country’s Landscape Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad