En man står på en gräsmatta under en lummig kastanj och tittar upp mot bladverket. I bakgrunden en moské. James Webb, Theres no place called home

Theres no place called home

Den som lyssnar noga hör fågelsång i trädet, en sång som inte borde höras här. Lätena spelas in i ett land och sänds ut genom dolda högtalare i ett annat. De smälter in med lokala ljud och är svåra att särskilja. Trots att fågellätena är främmande reagerar inte ens fåglarna.

There’s no place called home är ett återkommande och världsomspännande projekt som startade 2004. Verket väcker tankar om migration hos både djur och människor, om kommunikationsflöden och frågor om vad som utmärker lokal identitet. Samtidigt uppstår en naturnära magi.

There’s No Place Called Home (Malmö Konsthall), 2016: Bergtita (Poecile gambeli).

There’s No Place Called Home (Triangeln), 2016: Praktsköldparadisfågel (Ptiloris magnificus)

There’s No Place Called Home (Folkets Park), 2016: Taiwanyuhina (Yuhina brunneiceps)

Inspirerad av begreppen tro och kommunikation skapar James Webb ofta teatrala installationer genom subtila ingripanden i offentliga rum. Verken fungerar som alternativa utrymmen i stadsrummet, för tänkande och kontemplation. Webb är född 1975 och bosatt i Cape Town.

TID OCH PLATS

Tid: 19 september till 2 oktober
Plats: S:t Johanneskyrkan, Malmö Konsthall och Folkets Park

Fågelskådaren Erik Hirschfeld undersöker James Webbs verk There is no place called home Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad

Hitta till konstverket

Kapellgatan 6, Malmö, Sverige