En violinist i svart heltäckande ansiktsmask, med hål endast för ögon och mun, står med fiolen på axeln och stråken lyft. Sislej Xhafa, Again and again.

Again and Again

En orkester sitter och stämmer sina instrument. Publiken väntar. Plötsligt drar musikerna på sig svarta masker. En känsla av obehag sprider sig. Adagio för stråkar av Samuel Barber, känd som ett av världens sorgligaste musikstycken. I spänningen mellan obehag och skönhet uppstår verket.

Again and Again uruppfördes redan år 2000. Men eftersom verket sätter fingret på den rädsla som tycks styra världsordningen och dess maktstrukturer får det kontinuerligt ny mening.

Verket framförs av Ensemble 11 under ledning av dirigent Sofia Söderberg.

Sislej Xhafa konfronterar sin publik med både ironi och kritiskt ifrågasättande. Han tvingar fram reflektioner över sociala, ekonomiska och politiska fenomen. Xhafa är född 1970 och bosatt i New York.

TID OCH PLATS

Tid: 24 september: kl. 16:45, 17:30 och 18:10
30 september: kl. 17, 17:45 och 18:30
Plats: Malmö centralstation

Video dokumentation av Again and again av Sislej Xhafa Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Centralstationen, Malmö, Sverige