Detalj. Trägolv med en cirkulär spegel i vilken står den engelska texten: "To see your reflection". Nisrine Boukhari, Imaginary Wholeness/Fragmentary Reality

Imaginary Wholeness/­Fragmentary Reality

Sorg i olika delar av världen påverkar idag oss alla. Vi ler mindre. Hatet ökar genom avhumanisering och ojämn representation i samhället. Att se sig själv i spegeln är inte enbart en narcissistisk handling. Det kan också påminna oss om vilka vi är. Imaginary Wholeness / Fragmentary Reality är en cirkel som rymmer 133 speglar. Till varje spegel hör ett ord. Tillsammans bildar de en text om kärlek och om relationerna till en själv och till de andra. För att se ett ord måste läsaren också se sin egen spegelbild. För att skapa meningar måste läsaren röra sig i cirkeln. Det blir en dansliknande interaktion. Människornas rörelser och naturens skiftningar i speglarna förändrar ständigt verket.

Nisrine Boukhari utforskar relationen till våra egna inre rum. Hennes installationer utgår från sinnesupplevelser och deltagande och engagerar både kroppen och själen. Boukhari är född 1980 och bosatt i Wien.

TID OCH PLATS

Tid: 19 september till 2 oktober
Plats: Folkets Park

Video dokumentation av Imaginary Wholeness/­Fragmentary Reality av Nisrine Boukhari

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Folkets park, Amiralsgatan, Malmö, Sverige