Konstnären Santiago Mostyn, iklädd slips och kostym, står på ett podium framför den upplysta statyn på Möllevångstorget. Bakom honom en cellist och en violinist. Santiago Mostyn, The repetition.

The Repetition

I The Repetition möter vi konstnären Santiago Mostyn på Möllevångstorget. Om och om igen försöker han memorera, ta till sig och till slut sjunga hela den svenska nationalsången, utan avbrott. Det blir en personlig tolkning av tillhörighet och kulturell konfrontation.

Folkförflyttningarna har blivit en av de starkaste bilderna av vår samtid, samtidigt som debatter om gränser, säkerhet och sociala sammanhang hela tiden förändrar det politiska landskapet. Det blir allt viktigare att fråga sig vad tillhörighet betyder och hur viktigt den egentligen är för våra liv.

Santiago Mostyns konstnärskap kretsar kring frågor om tillhörighet, nationell identitet, och kulturella och sociala skillnader. Han utgår från personliga erfarenheter av subkulturella samhällen i världen. Mostyn är född 1981 och bosatt i Stockholm.

TID OCH PLATS

Tid: 24 september kl. 20:30 och framåt OBS! Ny tid!
Plats: Möllevångstorget

Video dokumentation av Santiago Mostyns verk The Repetition Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Möllevångstorget, Malmö, Sverige