Walk, Hands, Eyes (Malmö)

Konstnär: myriam lefkowitz Kategorier: Tillfällig konst

Vandringen av Walk, Hands, Eyes (Malmö) med Myriam Lefkowitz är fullbokad! Vill du stå på väntelista maila malmosleende@statenskonstrad.se eller ring på 070-619 77 21.

Walk Hands Eyes (Malmö) är en tyst vandring som bygger på tillit. Den utförs av duetter: en guide vars ögon är öppna och en deltagare vars ögon är stängda. Då och då ber guiden deltagaren att öppna ögonen korta stunder. Det ger blixtbilder av stadsrummet från oväntade perspektiv. Lefkowitz undersöker relationen mellan en plats och människorna som bor och lever sina liv där. Genom att ta bort vårt vanligaste sätt att iaktta – synen – förändrar hon villkoren för hur de flesta av oss uppfattar verkligheten omkring oss. Det ger ofta starka upplevelser som kan påverka vår relation till staden.

Guider: Marie Andersson, Majula Drameh, Benjamin Lindh Medin, Mark Meszaros, Amina Olsson och Celine Orman.

Myriam Lefkowitz är en performancekonstnär som undersöker frågor om uppmärksamhet och sinnesintryck. Hennes verk bygger ofta på en stark upplevelse mellan en åskådare och en dansare. Lefkowitz är född 1980 och bosatt i Paris.

TID OCH PLATS

Tid: 23, 24 och 25 september kl. 11, 14 och 16
30 september, 1 och 2 oktober kl. 11, 14 och 16
Plats: Vandring från Gamla Konserthuset, Föreningsgatan 35

OBS Anmäl dig!
malmosleende@statenskonstrad.se eller ring Edi Muka på 070-619 77 21.

OM MALMÖS LEENDE

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…

Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.