En kvinna sitter hopkrupen på en röd matta och lyssnar på ljudet från en av flera högtalare som finns utplacerade. James Webb, Prayer (Malmö)

Prayer (Malmö)

I Prayer (Malmö) sänder 12 högtalare samtidigt ut böner och rituella sånger, som har spelats in i olika samfund i Malmö. Hinduism, buddism, islam, kristendom, judendom, nyare religiösa rörelser och traditionell förkristen tro. Verket reflekterar över det mångbottnade och kulturellt rika Malmö. Det är inspirerat av Truth and Reconciliation Commission (Sanning- och försoningskommissionen) efter apartheid i Sydafrika. I den processen lästes vittnesmålen upp publikt, både förövarnas och offrens. Att på det sättet både lämna ut och lyssna samtidigt hade en försonande effekt på landet.

Prayer (Malmö) är en utveckling av den första versionen av konstverket som beställdes och producerades av Wanås konst, våren 2015.

Inspirerad av begreppen tro och kommunikation skapar James Webb ofta teatrala installationer genom subtila ingripanden i offentliga rum. Verken fungerar som alternativa utrymmen i stadsrummet, för tänkande och kontemplation. Webb är född 1975 och är bosatt i Cape Town.

Tid och plats

Tid: 19 september till 2 oktober
Plats: Gamla Konserthuset, Föreningsgatan 35

Video dokumentation av verket Prayer (Malmö) av James Webb Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.