Nattbild. Publik på en utomhusbio. I bakgrunden upplysta höghus. Sunshine Socialist Cinema, Malmö´s Newsreels.

Malmö´s Newsreels

Malmös Newsreels utgår från idén om medborgarjournalistik. Blandade grupper av Malmöbor får i workshops lära sig att producera nyhetsinslag. I ett nära samarbete mellan deltagarna, Sunshine Socialist Cinema och Den Nya Konstutbildningen (Ett folkbildande projekt från Konstfrämjandet) uppstår skiftande porträtt av staden genom inslag om vardagen på Malmös gator. Nyhetsinslagen visas sedan på utomhusbio, driven av solceller. Konstnärerna tar också fram en manual med råd och konkreta verktyg för den som vill producera egna versioner av utomhusbiografer och nyheter.

Sunshine Socialist Cinema är en solcellsdriven utomhusbiograf. Den dyker upp på offentliga platser med diskussion kring frågor om bland annat post-industriell överlevnad och politiskt filmskapande. Bakom Sunshine Socialist Cinema står de Malmöbaserade konstnärerna Kalle Brolin (1968) och Kristina Müntzing (1973).

TID OCH PLATS

Tid: 19 september kl. 19:30, 24 september kl. 21:30 och 1 oktober kl. 19:30
Plats: Rondellen vid Parkgatan

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Södra Parkgatan 29A, Malmö, Sverige