En grupp människor lämnar den glasöverbyggda utgången från station Triangeln. Ovanför deras huvuden ser man en vanlig offentlig klocka med texten "Kabul" i rött. Jens Haaning, Kabul Time.

Kabul Time

Kabul Time smälter en del av afghansk och svensk vardag ihop genom en klocka. Kabul blir närvarande i Malmö i ett spel mellan två platser. Samma typ av offentliga klockor finns över hela Europa. Och dolt bland andra element i det offentliga rummet är det svårt att uppfatta konstverket. Men klockan tycks gå fel. Tidsskillnaden förbryllar. Varumärket är utbytt mot KABUL. Vad är klockan i Kabul? Genom en subtil störning reflekterar verket över det offentliga rummet, Malmös mångfacetterade verklighet, migration och samexistens i en global värld.

I sitt konstnärskap utforskar Jens Haaning kulturella skillnader. Som en störning i vår vardag dyker hans verk upp, kamouflerade i det offentliga rummet. Haaning är född 1965 och är bosatt i Köpenhamn

TID OCH PLATS

Tid: 19 september till 2 oktober
Plats: Triangelns station, St. Johannesgatan

Video dokumentation av verket Kabul Time av Jens Haaning Foto: Ricard Estay

Om Malmös leende

I Malmös leende griper internationella och svenska konstnärer in i Malmös offentliga rum. De försöker bryta ned förenklande bilder och undersöka den komplexa verkligheten. På olika sätt utforskar de frågor inom politik, religion, språk, musik, tillhörighet, stadsbild…
Malmös leende produceras av Statens konstråd och genomförs i samarbete med Malmö Stad.

Hitta till konstverket

Sankt Johannesgatan 2A, Malmö, Sverige