Framdelen av en skulptur som föreställer en grå panter i förgrunden. I bakgrunden en person som tittar på konstverk.

Möt konsten:

Statens konstråd möter människor med konst och program i hela landet och utökar nu verksamheten med en serie publika program på Skeppsholmen, Möt konsten och Möt konstnären.

Möt konsten får du lära känna konstverk som köpts in av Statens konstråd till statens konstsamling. Programmet ger en unik möjlighet att uppleva konsten innan den placeras ut på arbetsplatser, universitet och myndigheter eller invigs på platser runt om i landet.

Med det nya publika programmet gör vi konsten tillgänglig för fler.

I programserien Möt konsten får du lära känna konstverk som köps in av Statens konstråd till statens konstsamling. Programmet ger en unik möjlighet att uppleva konsten innan den placeras ut på arbetsplatser, universitet och myndigheter eller invigs på platser runt om i landet. Möt färdiga verk eller som skisser och modeller i Statens konstråds nya och mer publika lokaler på Skeppsholmen i ett öppet och nära samtal om konsten där du som publik också kan bidra med berättelser om konstens roll i samhällets gemensamma rum, i det dagliga livet.

Serien lyfter frågor om vad det betyder att dagligen möta konst i vardagen: Vilken roll spelar konsten på arbetsförmedlingen, för studiemiljön på ett universitet, i låsta rum inom kriminalvården eller som representation av Sverige på en ambassad?

Möt konsten lanserades under invigningen på Skeppsholmen, och bjöd in till samtal med särskilt fokus på verk som köpts in till den så kallade Coronasamlingen – Statens konstråds nyförvärv 2021, en unik satsning i konstrådets 85-åriga historia. 2021 fick Statens konstråd 25 miljoner kronor av regeringen för att förvärva ny konst.