Trämodell. Man ser små människor och skellet av en orm.

Möt konsten: Om Rainbow Snake

Med utgångspunkt i verket Rainbow Snake bjuder vi in till ett samtal om konstens roll i stadsutvecklingsprojekt och hur politikområdet gestaltad livsmiljö kan ta sig uttryck i praktiken.

Ett samtal om konstens roll i stadsutvecklingsprojekt

Processen mellan idé och konstverk är en vindlande resa där det ibland kan uppstå friktion mellan roller, kompetenser och uppdrag men samtidigt uppstår nya oväntade samarbeten och strategier. Vilka effekter uppstår i arbetsprocesserna, vad händer när våra olika filterbubblor och tankevärldar möts?

Välkommen till ett samtal som lyfter frågorna och där du får veta mer om konstens roll i stadsutvecklingsprojekt och får en inblick i hur politikområdet gestaltad livsmiljö kan ta sig uttryck i praktiken.

Om verket Rainbow Snake

I en av Sveriges just nu största infrastruktursatsningar, Västlänken i Göteborg, tar ett 320 meter långt pytonormskelettet form över och under jord och ringlar sig genom hela Haga station i Göteborg. Konstverket Rainbow Snake av Huang Yong Ping, är beställt av Trafikverket och Statens konstråd och är ett av flera konstverk som tar plats inom ramen för Västlänken.  Vad händer med platsen när ett stort konstverk tar plats och hur skapas ett verk som detta?

Medverkande i samtalet 13 februari

Robert Holmberg, universitetslektor och forskare på institutionen för psykologi, samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.
Lotta Mossum, chef konstenheten, Statens konstråd
Ann Magnusson, curator, Staten konstråd
Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket
Emma Stenström, docent Handelshögskolan om Bubbelhoppning – att träffa och få kontakt med människor från annan bakgrund eller med olika kunskaper, övertygelser eller åsikter.
Måns Larsson, specialist arkitektur, Trafikverket, och delaktig i samtliga projekt i Västlänken där Statens konstråd samarbetar med Trafikverket.
Håkan Sandhagen, arkitekturchef på Akademiska Hus, och sitter med i styrgruppen för samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstråd i konstnärliga projekt.

Introduktion till utställningen kl 17.00

Passa på att samtidigt se den pågående utställningen Ormen och ön – när konsten griper tag i staden på plan 5. I utställningen presenteras projekten Rainbow Snake och Future Island. Kl 17.00 ger curator Alba Baeza en introduktion till utställningen. Läs mer om utställningen här. 

Välkommen!

Tid och plats

När: 13 februari 2024
16.00–19.00 utställningen på plan 5 är öppen
17.00 introduktion av utställningen av Alba Baeza, curator
17.30–19.00 samtal
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A