Rainbow Snake av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg.

Möt konsten: Om Rainbow Snake

I en av Sveriges just nu största infrastruktursatsningar, Västlänken i Göteborg, tar ett 320 meter långt pytonormskelettet form över och under jord och ringlar sig genom hela Haga station i Göteborg. Vad händer med platsen när ett stort konstverk tar plats och hur skapas ett verk som detta?

Konstnären Huang Yong Ping fick i uppdrag att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Konstnären avled under processen men arbetet med verket fortskrider.

Konst som omformar gemensamma rum

Ormskelett ringlar sig genom jordlagren på Haga station. Över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna. Verket förbinder stadens underjordiska rum med marken och staden ovanför och påminner om de lager av forna tider som finns under våra fötter.

Vad händer när konsten bjuder in till omformning av stadens gemensamma rum? Hur påverkar det framtiden och människors upplevelse av platserna?

Tid och plats

När: 30 januari kl 18.00
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A