Konstnären Huang Yong Ping har avlidit

Konstnären Huang Yong Ping har avlidit. Huang Yong Ping arbetade med den konstnärliga gestaltningen på nya stationen Haga i Göteborg på uppdrag av Statens konstråd och Trafikverket. Hans gestaltning Rainbow Snake är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia.

I måndags nåddes vi på Statens konstråd av det oerhört tragiska beskedet att konstnären Huang Yong Ping har gått bort.
– Huang Yong Ping var en konstnär som vävde samman tankegods från olika kulturer och speglade samhället i en globaliserad värld. Hans fingertoppskänsla och starka gestaltningsförmåga skapade konstverk som lämnade få oberörda, säger Lotta Mossum, curator Statens konstråd.

Huang Yong Ping arbetade med Statens konstråd i den konstnärliga gestaltningen Rainbow Snake vid den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 318 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna.

Rainbow Snake är tänkt att binda samman Haga stations underjordiska plattformar med stadsrummet ovanför. Somliga delar av den gigantiska kroppen kan skymtas utifrån, genom parken, medan den största delen ligger under jord, över tågstationens plattformar.

– Vad som händer med projektet nu vet vi inte riktigt, men det är vår och Trafikverkets önskan att genomföra verket. Våra tankar går till Huang Yong Pings familj och närmaste vänner, säger Lotta Mossum.
– Huang Yong Pings bortgång är en enorm förlust. Vi kommer att sakna en person vi uppskattat väldigt mycket med sitt ödmjuka, humoristiska sätt och stora skarpsynthet.

Fakta Rainbow Snake/Kronotopia

– Rainbow Snake är ett konstnärligt idéförslag för den nya järnvägsstationen Haga i Göteborg. Det är det vinnande förslaget i tävlingen Västlänken: Kronotopia där konstnärer får en möjlighet att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde.

– Västlänken ska knyta samman stad och region med ny underjordisk tågförbindelse genom centrala Göteborg med tre nya tågstationer som avlastar centralstationen. Nya stationsmiljöer, uppgångar, broar och angränsande stadsmiljöer kommer forma människors livsmiljöer för lång tid framöver. De första tågen rullar ner i tunneln 2026.