stort utställningsrum med ormskelett

Utställning: Ormen och ön – när konsten griper tag i staden

Vad händer när konsten bjuder in till omformning av stadens gemensamma rum? Hur påverkar det framtiden och människors upplevelse av platserna? Utställningen tar dig med på en resa genom tanketrådar om verken Future Island och Rainbow Snake.

En utställning i två delar

Future Island av OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč
17 sep 2023–30 jan 2024, Verkstan

Rainbow Snake av konstnären Huang Yong Ping
26 sep 2023–30 jan 2024, Ateljén

I utställningen visas utvecklingsprocessen av två, i tid och rum, mycket omfattande konstprojekt. De griper på var sitt sätt tag i stadsbilden på två olika platser – ett universitetscampus och en ny tågstation – i två snabbt växande svenska storstäder, Stockholm och Göteborg. I rummet möter vi konstnärernas tankar genom skisser, modeller och visionsbilder, som tillsammans med dokumentation och filmade intervjuer, synliggör de konstnärliga processer som ligger till grund för hur konsten utvecklas, i takt med att städerna växer.

Om verket Future Island

I ett vattendrag i Campus Albanos park i Stockholm står ett levande konstverk, Future Island. Det består av en ö där ena halvan uppvärms på hållbar väg så att den är fem grader varmare än den andra. Förändringar som uppstår över tiden visar på klimatförändringarnas inverkan på naturen. Den 325 kvadratmeter stora ön som reser sig i ett vattendrag i den omgivande parken är byggd av sten från platsen. På så sätt anspelar ön på platsens historia. Stenen symboliserar och uttrycker det som har funnits och fortfarande finns under markytan i hela området. Future Island är en plats där historia och framtid samspelar – här möts sten som är 1,8 biljoner år gammal med ett osäkert framtidsscenario.

Future Island är beställt av Akademiska Hus och producerat av Statens konstråd.

Om verket Rainbow Snake

I en av Sveriges just nu största infrastruktursatsningar, Västlänken i Göteborg, tar ett 320 meter långt pytonormskelettet form över och under jord – vid en cykelnedfart, genom de olika underjordiska rummen, i parken och över en av plattformarna. Rainbow Snake kommer att slingra sig genom nya Haga station. Verket förbinder stadens underjordiska rum med marken och staden ovanför och påminner om de lager av forna tider som finns under våra fötter.

Rainbow Snake är beställt av Trafikverket och producerat av Statens konstråd.

Mest omfattande konstprojekten just nu

Future Island och Rainbow Snake utgör Statens konstråds just nu mest omfattande projekt. Statens konstråd har arbetat med projekten sedan 2014. De konstnärliga processerna och visualiseringarna visar olika skeden i verkens genomförande. I dialog med många aktörer blir dessa viktiga steg i gestaltandet av våra gemensamma rum i staden. Projekten har blivit till genom att konsten redan i tidiga planeringsskeden fått vara en självklar del i platsernas utformning.

Verket Future Island invigs hösten 2023 utanför Campus Albano vid Stockholms universitet. Läs mer om invigningen här. 

Fördjupande konstnärssamtal om verken

I anslutning till utställningen bjuder vi in till två fördjupande samtal om verken – den 26 september om verket Future Island och den 13 februari 2024 om verket Rainbow Snake.
Läs mer om samtalen i vårt kalendarium.  

Tid och plats

17 sept – 13 feb 2024 Del 1: Future Island av OOZE (Eva Pfannes och Sylvain Hartenberg) och Marjetica Potrč.
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11 A, Verkstan plan 5.

26 sept – 13 feb 2024 Del 2: Rainbow Snake av konstnären Huang Yong Ping
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11 A, Ateljén, plan 5.

Öppettider

23 och 26 sept kl 16.00–19.00

3, 10, 17 okt kl 16.00–19.00

14 och 28 nov kl 16.00–19.00

5 dec kl 16.00–19.00

2024

16 jan kl 16.00–19.00

23 jan kl 16.00–19.00

30 jan kl 16.00–19.00

6 feb kl 16.00–19.00

13 feb kl 16.00–19.00