Föreläsare med publik

Möt konsten: Offentlig konst under tre decennier

Ett fördjupande samtal om den offentliga konsten under 30 år. Samtalet tar avstamp i Charlotte Gyllenhammars verk Dö för Dig från 1993 och den nya versionen av verket, Dö för Dig/Slå rot, 2023. Hur har den offentliga konsten och vårt förhållande till den förändrats under de senaste trettio åren?

Medverkande uppdateras under hösten 2023.

Tid och plats

När: 6 feb kl 18.00
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A.