En uppochnedvänd ek hänger mellan hus.

Möt konsten: Offentlig konst under tre decennier

Ett fördjupande samtal om den offentliga konsten under 30 år. Samtalet tar avstamp i Charlotte Gyllenhammars verk Dö för Dig från 1993 och den nya versionen av verket, Dö för Dig/Slå rot, 2023. Hur har den offentliga konsten och vårt förhållande till den förändrats under de senaste 30 åren?

Avstamp i Charlotte Gyllenhammars två versioner av den uppochnedvända eken

Hösten 2023 möttes stockholmare och besökare av Charlotte Gyllenhammars verk Dö för Dig/Slå rot, en uppochnedvänd ek, som under en period hängde mellan huskropparna på Drottninggatan. Det hade då gått 30 år sedan det ursprungliga verket Dö för Dig tog plats. Ett verk som inte liknade något som stockholmarna sett förut och som blev en riktig snackis. När verket uppfördes 2023 var det i ett samarbete mellan konstnären, Stockholm konst och Statens konstråd.

I det fördjupande samtalet den 6 februari tar vi avstamp i Charlotte Gyllenhammars två verk. Verk som kastar om perspektiven för att undersöka villkoren för den mänskliga tillvaron och den konstnärliga skapandeprocessen.

Möt experterna

På Statens konstråd kommer du att få möta inbjudna experter som delar med sig av de strömningar och skeenden som de ser har präglat de senaste decennierna av offentlig konst. Genom omvärldsanalys, tillbakablickar, konstnärliga praktiker och curatoriella arbetssätt tar vi upp konstens roll genom olika tider i relation till det offentliga rummet. Hur skapas ny kunskap kring den offentliga konsten när vi delar med oss av utmaningar, tolkningar och olika sätt att arbeta med samtidskonst som vi möter i vår vardag?

Kvällen börjar med 15-20 minuters presentationer av våra respektive gäster och följs av ett panelsamtal.

Ann-Sofi Noring tar avstamp i 1990-talets konstscen för att resonera kring den offentliga konstens utveckling. Hon är curator och har under sin långa karriär i kultursektorn bland annat varit vice museichef på Moderna Museet och curator på Riksutställningar. Under 1990-talet var hon anställd på Statens konstråd och under 1980-talet ansvarig för konsten i Solna. Sedan 2017 är hon hedersledamot i Konstakademien.

Håkan Nilsson berättar under rubriken ”Spela spelets regler” utifrån ett konstvetenskapligt/historiskt perspektiv med nedslag i beställd och obeställd offentlig konst. Han är professor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och har de senaste åren forskat på offentlig konst, bland annat hur den beställs och utvecklas i kommuner.

Henrik Orrje är t f direktör för Statens konstråd och kommer att hålla en introduktion. Han är sedan 90-talet curator och projektledare inom konst, design och arkitektur på bland annat Moderna Museet, Nämnden för nutida svensk konst i utlandet, Sida, Svenska institutet och Svensk Form. Kulturvetare och fil.lic. med inriktning film och konst.

Maria Lind, curator, skribent och föreläsare. Hon är för närvarande chef för Kin, Konstmuseet i Norr, i Kiruna. Från 2020 till 2023 var hon kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva, och dessförinnan bland annat chef för Tensta konsthall 2011-18. Hon har varit konstnärlig ledare och medcurator för flertalet internationella biennaler samt undervisat brett sedan början av 1990-talet, bland annat som professor i konstnärlig forskning vid Konstakademien i Oslo och Konstfacks CuratorLab. Hon har även bidragit i en mängd tidningar, tidskrifter, kataloger och andra publikationer.
Maria Lind kommer att delta i samtalet digitalt. 

Loulou Cherinet, konstnär och professor i fri konst på Konstfack. Hjälp! Monster har tagit över produktionen av stadsrummet! Eller, Konsten att bygga månskenshus under en beräkningsregim är titeln på hennes presentation som inriktar sig på det senaste decenniet och kanske ställer frågor till nästa.
Loulou Cherinet är utbildad vid Addis Ababa University School of Fine Art & Design och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Sedan 2019 har Cherinet tillsammans med interdisciplinära studentgrupper utvecklat kursen; ”Konst i det Öppna – sociala dimensioner, ekologier och förvandlingar”. Hennes verk har visats på biennaler i São Paulo, Venedig, Bamako, Göteborg och Sydney såväl som på Manifesta 8, Momentum 7 och i en rad stora grupputställningar, som Africa Remix kurerad av Simon Njami, eller Modernautställningen (2006). Cherinet är just nu aktuell med separatutställningen ”State Design” på Bildmuseet i Umeå.

Välkommen!

Tid och plats

När: 6 feb kl 17.00-19.00
Plats: Statens konstråd, Svensksundsvägen 11A.

Kvällen börjar med 15-20 minuters presentationer av våra respektive gäster och följs av ett panelsamtal.