En uppochnedvänd ek hänger mellan hus.

Dö för Dig – Charlotte Gyllenhammar uppför ny version av den uppochnedvända eken

För 30 år sedan möttes många stockholmare av en spektakulär syn när de promenerade på Drottninggatan, vid Sergels torg – en uppochnedvänd ek som hängde mellan husen. Eken var ett av konstnären Charlotte Gyllenhammars allra första konstverk, Dö för Dig, och fick många att möta konst på ett nytt sätt. I höst uppförs en ny version av konstverket, Dö för Dig/Slå rot, 2023, i ett samarbete mellan konstnären, Statens konstråd och Stockholm konst.

Verket var en del av utställningen ”Spelets regler”, ett konstnärsinitiativ som på ett lekfullt sätt lät konsten tillfälligt möta publiken mitt i stadsrummet. Placeringen av de olika konstverken slumpades fram genom ett biljardspel där klotens landningsdestination motsvarade en plats på Stockholmskartan. Gyllenhammars klot hamnade mitt i den moderna betongstaden som på 1960-talet ersatte kvarterets äldre bebyggelse.

Dö för Dig är utgångspunkten för Gyllenhammars metod att kasta om perspektiven för att undersöka villkoren för den mänskliga tillvaron och den konstnärliga skapandeprocessen. Trädet kommer, liksom förra gången, från en bondes mark i Stockholms skärgård där det gallras för att andra träd ska kunna växa sig starkare. Eken kommer att återanvändas på ett värdigt sätt efter projektets slut. På så sätt kommer eken – precis som träd i skogen – att ges nytt liv långt bortom sitt eget. Mycket har hänt på Drottninggatan sedan 1993. Terrordådet 2017 har skapat sår och nya smärtsamma minnen. Dö för Dig/Slå rot, 2023 blir därför referenspunkt i ett nytt landskap. På vilka sätt kan vi läsa det här konstverket nu?

Eken som hänger upp och ned ser ut som en blixt från klar himmel. Så tydlig var min vision om trädet 1993. Den liknar också ett timglas eller evighetstalet 8.

Så här berättar Charlotte Gyllenhammar om varför hon väljer att göra en ny version av verket:

– Eken som hänger upp och ned ser ut som en blixt från klar himmel. Så tydlig var min vision om trädet 1993. Den liknar också ett timglas eller evighetstalet 8. Denna cykliska figur manar till upprepning och återvändande. Nu efter 30 år återvänder jag tillsammans med det ursprungliga laget för att på nytt hänga upp en ek från Roslagen vid Sergels torg.

I samband med att Dö för Dig/Slå rot, 2023 tar plats i centrala Stockholm på nytt, kommer Statens konstråd även att arrangera publika program med utgångspunkt i verket. Mer information om detta kommer under hösten.

Om Charlotte Gyllenhammar

Charlotte Gyllenhammar är en av Sveriges mest kända konstnärer. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och The Royal College of Art i London och slog igenom med verket Dö för Dig 1993. Hennes verk finns representerade i många samlingar och hon har även skapat ett stort antal offentliga verk. Charlotte Gyllenhammar har medverkat vid flera internationella utställningar och har av Prinsessan Estelles Kulturstiftelse utsetts till årets konstnär 2023. Som sådan har hon skapat ett platsspecifikt verk i Prinsessan Estelles Skulpturpark på Kungliga Djurgården i Stockholm

Om Stockholm konst

Stockholm konsts uppdrag är att genom den offentliga konsten i Stockholm berika våra gemensamma miljöer, väcka känslor samt uppmuntra till samtal och eftertanke. Vår ambition är att så många som möjligt får uppleva konst i sin närmiljö. Vi arbetar med nya offentliga konstverk i miljöer som är tillgängliga för allmänheten och är ansvariga för utplacering och vård av stadens konstsamling.