En uppochnedvänd ek hänger mellan hus.

Dö för Dig/Slå rot, 2023

Dö för Dig är ett av Charlotte Gyllenhammars allra första konstverk – en uppochnedvänd ek som förkroppsligar utsattheten även hos det kraftfullaste av träd. Hösten 2023 uppförs en ny version av verket, Dö för Dig/Slå rot, 2023.

Metod att kasta om perspektiven

Eken hängde tillfälligt över Drottninggatan vid Sergels torg i Stockholm hösten 1993. Den är utgångspunkten för Gyllenhammars metod att kasta om perspektiven för att undersöka villkoren för den mänskliga tillvaron och den konstnärliga skapandeprocessen. Konstrasten mellan den mäktiga eken och den moderna betongstaden påminner om den okänsliga hanteringen av dessa kvarter på 1960-talet, en förödelse som till skillnad från ödeläggelsen av många av Europas städer några år tidigare inte orsakades av ett krig.

Dö för Dig var en del av utställningen ”Spelets regler,” ett konstnärsinitiativ som på ett lekfullt sätt lät konsten tillfälligt möta publiken mitt i stadsrummet. Utställningen blev en startpunkt för en ny era för den offentliga konsten i Sverige. Nu, trettio år senare, uppförs en ny version av verket på samma plats. Eken kommer liksom förra gången från en placering på privat mark där det gallras för att andra träd ska kunna växa sig starkare. Eken kommer att återanvändas på ett värdigt sätt efter projektets slut. På så sätt kommer eken – precis som träd i skogen – att ge nytt liv långt bortom sitt eget.

Mycket har hänt på Drottninggatan sedan 1993. Terrordådet 2017 har skapat sår och nya smärtsamma minnen. Dö för Dig/Slå rot, 2023 blir därför referenspunkt i ett nytt landskap. På vilka sätt kan vi läsa det här konstverket nu?