Inglasade bilder ligger på ett golv. Fyrkantiga bronsstavar markerar kanterna på bilderna.
Arbete pågår

Golvets historia

I nya Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skapar Runo Lagomarsino den konstnärliga gestaltningen Golvets historia. Konstverket knyter ihop nuet med framtiden och historien, samtidigt som det ställer frågor om vad som syns och inte syns i samhället.

I den konstnärliga gestaltningen Golvets historia skapar Runo Lagomarsino ett abstrakt mönster av bronspunkter i golvet i entréhallen till Handelshögskolan. Bronspunkterna markerar platser där bilder från nyhetsartiklar är förslutna i golvet likt tidskapslar. Artiklarna, från svenska och internationella dagstidningar, berör frågor om mobilitet och migration och ska samlas in av konstnären under ett år. Tidningsartiklarnas texter, med bilderna bortklippta, frånvarande, kommer att placeras i korridorerna i de övre våningsplanen. På så sätt skapas en berättelse om det år artiklarna publicerades. Tidningspappret kommer över tid att sakta gulna och bidra till konstverkets påminnelse om minne och historia.

I samband med invigning av verket 2025 kommer Runo Lagomarsino också att arrangera ett maratonperformance där artiklarna på olika språk läses upp en efter en i Handelshögskolans lokaler.

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus

Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Handelshögskolan sker genom ett fördjupat samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt.