Scen, natt

Fragment ur Välkommaskolan

På Välkommaskolan i Malmberget sammankopplas konsten med ett lokalt landskap och en rämnande jord som följer av gruvindustrins verkningar. Skolan har redan evakuerats och kommer strax efter utställningens slut att rivas. I hörspelet Fragment ur Välkommaskolan hörs två kvinnoröster tala om vad människor gör mot jorden och varandra.

 

Ett hörspel för två röster

Den ena:
Vad var det som hände här?

Den andra:
Här?

Den ena:
Här

Den andra:
Här har det hänt mycket

Fragment ur Välkommaskolan är ett hörspel för två kvinnoröster. De talar om en skola som håller på att rivas och en sjö där man av respekt ska förbli tyst. Tillsammans rör de sig runt frågor om vad människor gör mot jorden och varandra.

Om Linnea Axelsson

Linnea Axelsson (1980, Porjus) är poet, författare och konstvetare verksam i Stockholm.

Utdrag ur Linnea Axelssons ljudverk, Fragment ur Välkommaskolan Foto: Thomas Hämén

Hitta till konstverket

Puoitakvägen 1, Malmberget, Sverige