Skissbild på FolkFigur. En digital figur som flyger på en gås

FolkFigur

FolkFigur av konstnären Ilja Karilampi är ett sätt att porträttera Sverige genom dataflöden som genereras av alla i befolkningen. Det är ett konstverk i den digitala sfären baserat på NFT:s och blockkedjetekniken, men också en maskot som förenar folktro med vårt litterära arv och ställer frågor om vår tid. Det är även det första offentliga konstverket i form av en NFT.

Ta del av och interagera med ”FolkFigur” på https://folkfigur.se

FolkFigur finns online och på blockkedjenätverket Ethereum och kom till efter en Open Call-tävling som utlystes av Statens konstråd 2021. Figuren är en 3D-karaktär som påminner om Selma Lagerlöfs Nils Holgersson och som likt Holgersson ger sig ut på en resa genom Sverige. Under resans gång ändrar karaktären ansiktsuttryck och färg då den är programmerad på ett sätt som plockar upp aktuell statistik om väder, vad barn äter till lunch i skolbespisningen, vad för slags musik som spelas i Sveriges Radio och flera andra parametrar. När statistiken förändras, påverkas figuren.

Genom blockkedjetekniken och NFT:er, eller non-fungible tokens, har en ny konstvärld vuxit fram. Ögonblicksbilder av verk köps via kryptovaluta och blir unika samlarobjekt för digitala konstsamlare. Hur påverkas konstvärlden och samhället av den utvecklingen?

Till skillnad från andra NFT-konstverk, kan FolkFigurs publik generera gratis NFT:er och på så sätt både interagera med det föränderliga verket och bli delägare av det.

Curatorn Edi Muka berättar

Ilja Karilampis NFT-projekt FolkFigur är ett mångfasetterat konstverk vars syfte är porträttera Sverige och undersöka det gemensamma. Konstnären kallar FolkFigur för en maskot. Figuren, ett troll på en fågel, har vuxit fram genom en kollektiv process med flera olika team bestående av konstnären, kulturskribenter och journalister, programmerare och andra. Att det skulle bli en karaktär som inspireras både av svensk litteratur och skandinavisk folktro, stod klart efter att projektets fokusgrupp sagt sitt.

Ett troll kan både vara en otäck och avskydd varelse, men det bär också på ursvenska traditioner och skildras i både sagor och i folktron. Precis som Nils Holgersson och Akka färdades genom Sverige tillsammans, reser också det lite mer queera trollet genom landet på en fågels rygg och de två lever i ett symbiotiskt samspel. Det symbiotiska paret skapas av ett moln av punkter som symboliserar antalet personer som bor i Sverige. När FolkFigur reser runt ser vi den mot en fond av bilder från offentliga webbkameror runtom i Sverige. Figurens utseende ändras kontinuerligt. Glittrande utbrott av punkter och färg rör sig genom figurens kropp. Glittret uppstår genom realtidsströmmar av offentlig statistik såsom vad vi har för luftkvalitet, vad som står på menyerna i landets skolmatsalar, hur energipriser förändras och vad för slags musik som Spelas på Sveriges Radio. På så vis skapar alla i Sverige konstverket.

I och med att FolkFigur är ett offentligt konstverk, tar det också ett nytt grepp om frågor om tillhörighet, det gemensamma och om ägandet. Samtidigt väcker verket frågor om nya teknologiers effekter på konstvärlden och samhället, och om konstinstitutionernas och konstnärens roll både nu och i framtiden.

Om konstnären Ilja Karilampi

Ilja Karilampi är född 1983 och verksam i Sverige och Tyskland. Han inspireras ofta av populärkultur i sina verk. Han är utbildad vid Städelschule i Frankfurt am Main och Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

Mjukvarukoncept och smarta kontrakt för FolkFigur av Benoit Baudry and Martin Monperrus

Vad är en NFT?

En NFT (Non-Fungible Token) kan beskrivas som ett unikt digitalt konstverk, skapat i en kombination av bild och kod. Varje token är en enhet av data på en digital storbok som kallas blockkedja, där varje NFT kan representera ett unikt digitalt objekt.

Därför är de heller inte utbytbara. En NFT kan representera digitala filer som konst, ljud, video och andra former av kreativt arbete. NFT:er kan också användas som avatarer, för att visa tillhörighet till en gemenskap, bygga en samling. Man kan också byta och sälja tokens mot digital valuta, beroende på efterfrågan.

Varför gör Statens konstråd ett NFT-baserat konstverk?

Vår tid och vårt samhälle präglas mer och mer av den digitala utvecklingen. Det offentliga rummet har expanderats bortom de fysiska rummen, vilket även märks i konsten. NFT är ett nytt fenomen och konstform som har spridit sig snabbt både i konstfältet och samhället. Det har skapat nya möjligheter för konstnärer men också väckt många frågor och utmaningar. År 2021 lanserade Statens konstråd ett Open Call för konst i den digitala sfären, för att tillsammans med konstnärer utforska dess utveckling och påverkan på både konsten och samhället i stort. Juryn valde FolkFigur som det vinnande förslaget.

Hur kan jag äga FolkFigur?

FolkFigurs NFT:er delas ut gratis. Genom att besöka hemsidan folkfigur.se via en dator eller mobil har du möjlighet att uppleva och interagera med verket. Du kan också välja skapa en NFT, en kodad ögonblicksbild av FolkFigur i en begränsad upplaga, och på så sätt både bli en deltagare i och en delägare av verket. Tydliga instruktioner finns på hemsidan och du behöver inga tidigare förkunskaper för att skapa din NFT-version av verket. Verket är gratis och du behöver heller inte sedan tidigare äga kryptovaluta för att kunna skapa olika NFT:er av verket.